THÔNG BÁO
 
Bảo trì hệ thống Thuế điện tử Bkav TVAN
 
Kính gửi Quý Khách hàng,
 
Để chuẩn bị cho kỳ kê khai Quyết toán năm 2016, Bkav sẽ tiến hành bảo trì hệ thống Thuế điện tử Bkav TVAN, thời gian bảo trì hệ thống dự kiến từ 16h00 đến 17h00 ngày 22/03/2017​.
 
Bkav kính mong Quý Khách hàng thông cảm và quay lại kê khai bình thường sau thời gian bảo trì.
 
Trân trọng cảm ơn.