Tra cứu
Từ ngày
...
...

STT Số hiệu văn bản Ngày ban hành Tên văn bản Tải về
1 912/QĐ-BTC 18/05/2015 Quyết định số 912/QĐ-BTC ngày 18/5/2015 v/v triển khai mở rộng Nộp thuế điện tử cho Tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN và xử lý sự cố nộp thuế điện tử
Tải về
2 878/QĐ-TCT 15/05/2015 Quyết định số 878/QĐ-TCT ngày 15/5/2015 của Tổng cục Thuế về việc ban hành Quy trình giải quyết đơn khiếu nại tại cơ quan Thuế các cấp
Tải về
3 879/QĐ-TCT 15/05/2015 Quyết định số 879/QĐ-TCT ngày 15/5/2015 của Tổng cục Thuế về việc ban hành Quy trình quản lý khai thuế, nộp thuế và kế toán thuế
Tải về
4 72/2015/TT-BTC 12/05/2015 Thông tư số 72/2015/TT-BTC ngày 12/05/2015 của Bộ Tài chính quy định áp dụng chế độ ưu tiên trong việc thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp
Tải về
5 64/2015/TTLT-BTC-BCT-BCA-BQP 08/05/2015 Thông tư liên tịch số 64/2015/TTLT-BTC-BCT-BCA-BQP ngày 8/5/2015 của Bộ Tài chính, Bộ Công thương, Bộ Công an và Bộ Quốc phòng quy định chế độ hoá đơn, chứng từ đối với hàng hoá nhập khẩu lưu thông trên thị trường
Tải về
6 63/2015/TT-BTC 06/05/2015 Thông tư số 63/2015/TT-BTC ngày 6/5/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu đối với mặt hàng sắn thuộc nhóm 07.14 tại Biểu thuế xuất khẩu ban hành kèm theo Thông tứ số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
Tải về
7 61/2015/TT-BTC 27/04/2015 Thông tư số 61/2015/TT-BTC ngày 27/4/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng xăng, dầu thuộc nhóm 27.10 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi
Tải về
8 54/2015/TT-BTC 21/04/2015 Thông tư số 54/2015/TT-BTC ngày 21/4/2015 của Bộ Tài chính quy định thu phí sát hạch bổ nhiệm công chức viên; lệ phí cấp thẻ công chứng viên, cấp giấy đăng ký hoạt động Văn phòng công chức
Tải về
9 742/QĐ-TCT 20/04/2015 Quyết định số 742/QĐ-TCT ngày 20/4/2015 của Tổng cục Thuế về việc ban hành Quy chế giải quyết đơn khiếu nại tại cơ quan Thuế các cấp
Tải về
10 743/QĐ-TCT 20/04/2015 Quyết định số 743/QĐ-TCT ngày 20/4/2015 của Tổng cục Thuế về việc ban hành Quy chế giải quyết đơn tố cáo tại cơ quan Thuế các cấp
Tải về
11 744/QĐ-TCT 20/04/2015 Quyết định số 744/QĐ-TCT ngày 20/4/2015 của Tổng cục Thuế về việc ban hành Quy trình giải quyết đơn tố cáo tại cơ quan Thuế các cấp
Tải về
12 746/QĐ-TCT 20/04/2015 Quyết định số 746/QĐ-TCT ngày 20/4/2015 của Tổng cục Thuế về việc ban hành quy trình kiểm tra thuế
Tải về
13 747/QĐ-TCT 20/04/2015 Quyết định số 747/QĐ-TCT ngày 20/4/2015 của Tổng cục Thuế về việc ban hành Quy trình Quản lý ấn chỉ
Tải về
14 748/QĐ-TCT 20/04/2015 Quyết định số 748/QĐ-TCT ngày 20/4/2015 của Tổng cục Thuế về việc ban hành Quy trình công khai thông tin của hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán trên Trang thông tin điện tử của ngành thuế
Tải về
15 749/QĐ-TCT 20/04/2015 Quyết định số 749/QĐ-TCT ngày 20/4/2015 của Tổng cục Thuế về việc ban hành Quy trình miễn thuế, giảm thuế
Tải về
Trang đầu |« Trang trước1234Xem tiếp »| Trang cuối