Bản tin thuế, bảo hiểm xã hội điện tử tháng 04/2016  
14:55 | 15/04/2016

BẢN TIN THUẾ, BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ THÁNG 04/2016
(Thực hiện bởi Công ty Cổ phần Bkav)

A.   THUẾ ĐIỆN TỬ

I.   Thông báo thời hạn nộp tờ khai thuế trong kỳ kê khai tháng 04/2016 và Quý I/2016

Bkav xin thông báo, kỳ lập bộ tháng 04/2016 sẽ hết hạn vào thứ Tư ngày 20/04/2016 đối với tờ khai tháng 03/2016. Ngoài ra, do ngày cuối của kỳ lập bộ Quý I/2016 trùng với kỳ nghỉ lễ Giải phóng miền Nam 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5 nên theo Quy định tại khoản 4 điều 8 thông tư số 156/2013/TT-BTC "Trường hợp ngày cuối cùng của thời hạn giải quyết thủ tục hành chính trùng với ngày nghỉ theo quy định thì ngày cuối cùng của thời hạn được tính là ngày làm việc tiếp theo của ngày nghỉ đó", vì vậy, các tờ khai Quý I/2016 sẽ hết hạn vào thứ Tư ngày 04/05/2016. Bkav xin trân trọng thông báo để Quý khách hàng được biết và thực hiện kê khai, nộp tờ khai đúng hạn.

Bkav lưu ý Quý khách hàng nên kê khai, nộp tờ khai trước thời hạn hết hạn để tránh việc quá tải, không gửi được tờ khai.

Trong quá trình kê khai, nếu gặp vấn đề cần hỗ trợ, Quý khách hàng hãy liên hệ với Trung tâm Chăm sóc khách hàng Bkav CA qua email BkavCA@bkav.com hoặc số điện thoại 1900 18 54, để được hỗ trợ kịp thời.

Ngoài ra, Quý khách hàng có thể tham khảo Hướng dẫn và trao đổi các vấn đề thường gặp khi kê khai, nộp tờ khai tại Fanpage Bkav CA theo địa chỉ https://www.facebook.com/BkavCA

II.   Thông báo V/v kết nối hệ thống Nộp thuế điện tử với các Ngân hàng thương mại

Tổng cục Thuế thông báo đã hoàn thành kết nối hệ thống Nộp thuế điện tử với Ngân hàng TMCP Bắc Á (Bac A Bank).

Từ ngày 28/03/2016, Người nộp thuế có thể sử dụng tài khoản tại các Ngân hàng nêu trên để đăng ký và thực hiện Nộp thuế điện tử.
 • Mẫu đăng ký và hướng dẫn sử dụng dịch vụ Nộp thuế điện tử với Ngân hàng, xem và tải về: Tại đây.
 • Tài liệu hướng dẫn sử dụng dịch vụ Nộp thuế điện tử xem và tải về: Tại đây.
Tổng cục Thuế thông báo để Người nộp thuế được biết và thực hiện.
 (Nguồn: Nhantokhai.gdt.gov.vn; Xem chi tiết tại đây)

III.   Hướng dẫn mới về khai thuế giá trị gia tăng

Ngày 16/03/2016, Tổng Cục Thuế ban hành Công văn 1047/TCT-CS giới thiệu nội dung Thông tư 21/2016/TT-BTC.
Công văn hướng dẫn các tổ chức, cá nhân sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ (SPCNHT) thuộc Danh mục SPCNHT ưu tiên phát triển trên lãnh thổ Việt Nam thực hiện khai thuế giá trị gia tăng GTGT như sau:
 • Đối với người nộp thuế (NNT) là tổ chức: Người nộp thuế thực hiện khai thuế GTGT theo Quý đối với Doanh thu của sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc Danh Mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển (không phân biệt có doanh thu trên hay dưới 50 tỷ đồng/năm).
 • Trường hợp người nộp thuế vừa có doanh thu của sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc Danh Mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển và có doanh thu từ các hoạt động sản xuất kinh doanh khác thì người nộp thuế cũng thực hiện khai thuế GTGT theo Quý. Trường hợp không thực hiện khai theo Quý, người nộp thuế có thể lựa chọn khai thuế giá trị gia tăng theo Tháng và thông báo với cơ quan thuế theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.
 • Người nộp thuế là cá nhân có phát sinh doanh thu của sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc Danh Mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển thì thực hiện khai thuế theo Năm và nộp thuế GTGT theo Quý. Trường hợp cá nhân nộp thuế theo từng lần phát sinh có phát sinh doanh thu của sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc Danh Mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển thì thực hiện khai thuế, nộp thuế GTGT theo từng lần phát sinh hoặc có thể lựa chọn khai thuế, nộp thuế GTGT theo Tháng.
Công văn cũng nêu rõ: Thông tư 21/2016/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/04/2016. Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) quy định tại Thông tư áp dụng cho kỳ tính thuế TNDN từ năm 2015.

(Nguồn: Taichinhdientu.vn; Xem chi tiết tại đây)

IV.   Ngày 30/04/2016: Hạn chót nộp mẫu 06/GTGT

Ngày 07/04, Tổng cục Thuế mới ban hành Công văn 1434/TCT-KK về việc tiếp nhận mẫu 06/GTGT.

Theo đó, việc tiếp nhận mẫu 06/GTGT - đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ cho chu kỳ ổn định 02 năm (2016 - 2017) cụ thể như sau:
 • Người nộp thuế nộp mẫu 06/GTGT sau thời hạn 30/01/2016 bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chậm thông báo thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký thuế so với thời hạn quy định theo hướng dẫn tại Thông tư 166/2013/TT-BTC.
 • Cơ quan thuế có trách nhiệm thông báo tới từng người nộp thuế trên địa bàn, thuộc đối tượng đăng ký tự nguyện tiếp tục áp dụng phương pháp khấu trừ phải gửi mẫu 06/GTGT đến cơ quan thuế chậm nhất là ngày 30/04/2016.
Nếu sau thời hạn này, người nộp thuế không đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thì phải chuyển sang phương pháp trực tiếp từ thời điểm nêu trên.
(Nguồn: Taichinhdientu.vn; Xem chi tiết tại đây)

V.   Công bố bãi bỏ 22 thủ tục hành chính thuế

Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 542/QĐ-BTC về công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý thuế.

Theo đó, Bộ Tài chính công bố 55 thủ tục hành chính mới, sửa đổi, thay thế, bãi bỏ trong lĩnh vực quản lý thuế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính.

Cũng theo Quyết định có 32 thủ tục hành chính thuế sửa đổi, thay thế được Bộ Tài chính công bố, trong đó có 13 thủ tục hành chính thuộc cấp cục thuế và 19 thuộc cấp Chi cục thuế.

Trong 55 thủ tục hành chính thuế được công bố có 22 thủ tục bị bãi bỏ, như: khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đối với công ty xổ số kiến thiết; khấu trừ thuế TNCN đối với thu nhập của đại lý xổ số ký hợp đồng trực tiếp với công ty xổ số; khai quyết toán thuế TNCN đối với cá nhân chuyển nhượng chứng khóa có yêu cầu quyết toán thuế (trường hợp hoàn trước - kiểm sau); hay thủ tục khai tạm nộp thuế đối với cá nhân có thu nhập từ kinh doanh nộp thuế theo kê khai; khai quyết toán thuế TNCN đối với cá nhân chỉ có thu nhập từ kinh doanh...
(Nguồn: Taichinhdientu.vn; Xem chi tiết tại đây)

VI.   Thuế nhập khẩu sắt, thép sản xuất tanh lốp xe còn 0%

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 51/2016/TT-BTC sửa đổi, bổ sung danh mục nhóm mặt hàng và mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riêng đối với mặt hàng sắt hoặc thép để sản xuất tanh lốp xe. Cụ thể:
 • Thông tư 51/2016/TT-BTC sửa đổi điểm 1.8 khoản 1 mục I, chú giải và điều kiện áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riêng tại chương 98 của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 182/2015/TT-BTC ngày 16/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính như sau: “1.8. Nhóm 98.10: Sắt hoặc thép để sản xuất tanh lốp xe”.
 • Thông tư cũng sửa đổi điều 2, sửa đổi, bổ sung Mục II, danh mục nhóm mặt hàng và mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi tại Chương 98. Cụ thể, sửa đổi, bổ sung nhóm 98.10 tại Mục II. danh mục nhóm mặt hàng và mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi tại Chương 98 của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 182/2015/TT-BTC ngày 16/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02/05/2016./.
Nguồn: Thoibaotaichinhvietnam.vn; Xem chi tiết tại đây)

B.   BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ

I.   BHXH Hà Nội: Đẩy mạnh chuyển, phát hồ sơ giải quyết TTHC về BHXH, BHYT qua dịch vụ bưu chính và giao dịch hồ sơ điện tử

Nhằm đẩy mạnh thực hiện giao dịch hồ sơ điện tử (HSĐT), giao - nhận, chuyển - phát hồ sơ giải quyết các thủ tục hành chính về bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) giữa các đơn vị sử dụng lao động (SDLĐ) trên địa bàn với cơ quan BHXH thông qua dịch vụ bưu chính và đẩy mạnh giao dịch HSĐT, ngày 14/3/2016, BHXH Thành phố đã ban hành công văn số 464/BHXH-KHTC hướng dẫn các đơn vị trực thuộc BHXH Thành phố, các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn và các đơn vị liên quan thực hiện.
Thực hiện chủ trương của Chính phủ, sự chỉ đạo của BHXH Việt Nam, UBND Thành phố về đẩy mạnh cải cách hành chính, giảm thiểu thời gian kê khai, đi lại chờ nộp hồ sơ với cơ quan BHXH, BHXH Hà Nội có chủ trương: đối với hồ sơ giấy thông thường của các đơn vị SDLĐ: 100% thực hiện giao - nhận, chuyển - phát qua dịch vụ bưu chính từ ngày 01/04/2016. Đối với 8 thủ tục thuộc lĩnh vực thu - sổ thẻ đủ điều kiện giao dịch HSĐT: 100% thực hiện giao dịch HSĐT từ ngày 02/05/2016. Theo đó:
 • Đối với các đơn vị trực thuộc BHXH Thành phố tiếp tục tuyên truyền, quán triệt đến cán bộ, viên chức trong đơn vị và các đơn vị SDLĐ thuộc phạm vi quản lý về chủ trương lớn, nhất quán đẩy mạnh thực hiện giao dịch HSĐT; giao - nhận, chuyển - phát hồ sơ về BHXH, BHYT qua dịch vụ bưu chính với mục tiêu cao nhất là đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, giảm chi phí xã hội, phục vụ lợi ích cộng đồng.
 • Đề nghị các đơn vị SDLĐ đăng ký và thực hiện giao dịch HSĐT; giao - nhận, chuyển - phát hồ sơ về BHXH, BHYT qua dịch vụ bưu chính, hạn chế việc tiếp nhận- trả kết quả tại bộ phận “một cửa” các hồ sơ của đơn vị SDLĐ từ ngày 01/04/2016 và giao dịch bằng hồ sơ giấy thông thường đối 08 thủ tục thuộc lĩnh vực thu- sổ thẻ đủ điều kiện giao dịch HSĐT (Đăng ký tham gia đối với đơn vị tham gia lần đầu, đơn vị di chuyển từ địa bàn tỉnh, thành phố khác đến; báo tăng lao động; báo giảm lao động; thay đổi điều kiện đóng, căn cứ đóng, mức đóng; tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất; cấp lại thẻ BHYT do mất, rách hỏng không thay đổi thông tin trên thẻ; cấp lại thẻ BHYT hàng năm).
 • Trường hợp vì lý do đặc biệt mà đơn vị SDLĐ chưa thực hiện được hoặc thực hiện chưa đầy đủ yêu cầu trên, giao Giám đốc BHXH quận, huyện, thị xã hoặc Trưởng phòng Tiếp nhận và trả kết quả chủ trì xem xét giải quyết (theo phân cấp quản lý đơn vị SDLĐ).
Thực hiện giao dịch HSĐT; giao - nhận; chuyển - phát hồ sơ về BHXH, BHYT qua dịch vụ bưu chính là giải pháp cụ thể để giảm thời gian, công sức của các đơn vị. Vì vậy, đối với những đơn vị SDLĐ trên địa bàn Thành phố nếu chưa đăng ký và thực hiện giao dịch HSĐT; giao - nhận, chuyển phát qua dịch vụ bưu chính đề nghị khẩn trương liên hệ với cơ quan BHXH, các nhà cung cấp dịch vụ I-VAN, Bưu điện thành phố Hà Nội để được hỗ trợ cung cấp dịch vụ. BHXH thành phố Hà Nội và Bưu điện thành phố Hà Nội thống nhất quy trình giao - nhận, chuyển - phát hồ sơ giữa đơn vị SDLĐ với cơ quan BHXH qua dịch vụ bưu chính do Bưu điện thành phố Hà Nội cung cấp. Toàn bộ cước phí bưu chính do cơ quan BHXH tổng hợp và thanh toán với Bưu điện Hà Nội, các đơn vị SDLĐ không phải chi trả cước phí bưu chính.

Đối với Bưu điện thành phố Hà Nội và các nhà cung cấp dịch vụ I-VAN:
 • Đề nghị Bưu điện Hà Nội tiếp tục chỉ đạo các đơn vị, bộ phận trực thuộc tổ chức tốt việc giao - nhận, chuyển - phát hồ sơ giữa đơn vị SDLĐ với cơ quan BHXH đảm bảo chất lượng, thời gian theo đúng cam kết; đặc biệt là thời điểm từ ngày 01/04/2016 số đơn vị và số lượng hồ sơ giao - nhận, chuyển - phát thông qua dịch vụ bưu chính sẽ tăng nhiều so với thời gian trước.
 • Riêng đối với các nhà cung cấp dịch vụ I-VAN cần tăng cường các tiện ích của phần mềm hỗ trợ kê khai BHXH, BHYT; tích cực phối hợp với cơ quan BHXH và chủ động cung cấp dịch vụ I-VAN cho các đơn vị sử dụng trên địa bàn bảo đảm chất lượng theo đúng cam kết.
Ban hành kèm theo công văn số 464/BHXH-KHTC ngày 14/03/2016 là Quy trình giao nhận, chuyển phát hồ sơ giữa đơn vị SDLĐ và cơ quan BHXH. Theo đó Quy trình đưa ra một số quy định chung cho các bước thực hiện; Quy trình giao nhận, chuyển phát hồ sơ đi, Quy trình giao nhận chuyển phát hồ sơ về. Mỗi quy trình đều quy định rõ trách nhiệm, thủ tục, thời gian đối với từng cơ quan, đơn vị để đảm bảo tính an toàn, chính xác và theo đúng trình tự thủ tục.
Các đơn vị SDLĐ tiến hành việc đăng ký giao nhận, chuyển phát hồ sơ theo địa chỉ: http://www.buudienhanoi.com.vn/bhxh.
 (Nguồn: BHXH TP Hà Nội; Xem chi tiết tại đây)

II.   Chuẩn bị Giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH, BHYT trên Website BHXH Việt Nam

Trong thời gian qua, các kênh truyền thông ngành BHXH đã tập trung tuyên truyền mạnh mẽ chính sách BHXH, BHYT - hai trụ cột chính trong hệ thống chính sách về an sinh xã hội, đặc biệt chú trọng tập trung tuyên truyền Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT và Luật BHXH sửa đổi.

Các nội dung xung quanh Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT (có hiệu lực từ 01/01/2015) đã đi vào thực tiễn cuộc sống và công tác triển khai BHXH theo quy định mới của Luật BHXH sửa đổi (có hiệu lực từ 01/01/2016); vấn đề thông tuyến khám chữa bệnh (KCB) và điều chỉnh giá dịch vụ y tế tác động đến người KCB BHYT và quỹ BHYT; BHYT hộ gia đình; BHXH tự nguyện... là những vấn đề được dư luận đặc biệt quan tâm trong thời gian qua. Do vậy, để tiếp tục phát huy mạnh mẽ việc tuyên truyền thông qua kênh Website của ngành nhằm cung cấp thông tin, giải đáp thắc mắc của các đơn vị sử dụng lao động, người lao động và nhân dân trên cả nước một cách đầy đủ và kịp thời về những nội dung này, BHXH Việt Nam sẽ tổ chức Giao lưu trực tuyến với bạn đọc vào thời gian sắp tới (thời gian chính thức sẽ được thông báo trên Website BHXH Việt Nam).

Khách mời tham gia chương trình gồm đại diện: Lãnh đạo BHXH Việt Nam; lãnh đạo các đơn vị: Thực hiện chính sách BHXH, Thực hiện chính sách BHYT; Thu; Sổ - Thẻ...

Quý bạn đọc có thể gửi câu hỏi cho chương trình ngay từ bây giờ vào địa chỉ hòm thư điện tử: websitebhxh@gmail.com hoặc gửi về Phòng Website, Trung tâm Truyền thông, BHXH Việt Nam - Phòng 511, số 33 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội, fax: (04) 3939 3613.
 (Nguồn: BHXH Việt Nam; Xem chi tiết tại đây)

Trân trọng cảm ơn !
 
Bkav