Bản tin thuế tháng 9/2015  
09:09 | 17/09/2015

BẢN TIN THUẾ THÁNG 9/2015
(Thực hiện bởi Công ty Cổ phần Bkav)
 
I.   Thông báo thời hạn nộp tờ khai thuế trong kỳ kê khai tháng 9/2015


Bkav xin thông báo, do ngày cuối của kỳ lập bộ tháng 09/2015 trùng với ngày nghỉ (ngày Chủ nhật) nên theo Quy định, hạn cuối gửi tờ khai đối với tờ khai tháng 08/2015 sẽ là ngày đầu tiên đi làm sau ngày nghỉ, tức ngày 21/09/2015. Bkav xin trân trọng thông báo để Quý khách hàng được biết và thực hiện kê khai, nộp tờ khai đúng hạn. 

Bkav lưu ý Quý khách hàng nên kê khai, nộp tờ khai trước thời hạn hết hạn để tránh việc quá tải, không gửi được tờ khai.

Trong quá trình kê khai, nếu gặp bất kỳ vấn đề gì cần hỗ trợ, Quý khách hàng hãy liên hệ với Trung tâm chăm sóc khách hàng Bkav CA qua email BkavCA@bkav.com hoặc số điện thoại 1900 18 54, để được hỗ trợ kịp thời./. 
       
II.   Tổng cục Thuế thông báo về việc kết nối hệ thống Nộp thuế điện tử với đơn vị cung cấp dịch vụ Bkav T-VAN

Từ ngày 04/09/2015, Người nộp thuế có thể sử dịch vụ của đơn vị Bkav T-VAN để tham gia đăng ký và thực hiện Nộp thuế điện tử. 
 • Địa chỉ truy cập và sử dụng dịch vụ Nộp thuế điện tử qua đơn vị cung cấp dịch vụ T-VAN (http://noptokhai.vn).
 • Tài liệu cẩm nang hướng dẫn bổ sung một số trường hợp khi thực hiện Nộp thuế điện tử qua đơn vị T-VAN, xem và tải về: Tại đây.
 • Danh sách các Ngân hàng để Người nộp thuế có thể thực hiện Nộp thuế điện tử qua đơn vị Bkav T-VAN đến nay bao gồm:
  • Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)
  • Ngân hàng TMCP Quân đội (Mbbank)
  • Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank)
  • Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)
  • Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB)
  • Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (STB)
  • Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB)
  • Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB)          
  • Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank)
  • Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank)
  • Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank)  
  • Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank)
  • Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank)
  • Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank)
  • Ngân hàng TMCP Đông Á (DongA Bank)
  • Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank)
  • Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank)
  • Ngân hàng TMCP Phát triển TP Hồ Chí Minh (HDBank)
  • Ngân hàng TMCP Bản Việt (Viet Capital Bank).
Tổng cục Thuế thông báo để Người nộp thuế được biết và thực hiện. 
 
(Nguồn: Tổng cục Thuế; Xem chi tiết tại đây)

III.   Tổng cục Thuế thông báo v/v nâng cấp ứng dụng iHTKK 3.1.5, HTKK 3.3.4

Đáp ứng yêu cầu kê khai khoản thu tiền cho thuê sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt vào tờ khai phí, lệ phí, Tổng cục Thuế đã hoàn thành nâng cấp các ứng dụng HTKK phiên bản 3.3.4, ứng dụng iHTKK 3.1.5 nhằm cập nhật danh mục phí, lệ phí trên tờ khai 01/PHLP, 02/PHLH trong đó bổ sung thêm tiểu mục 3853 - Tiền thuê cơ sở hạ tầng đường sắt.

Bắt đầu từ ngày 11/09/2015, khi kê khai tờ khai phí, lệ phí 01/PHLP, 02/PHLH, người nộp thuế sẽ sử dụng ứng dụng HTKK 3.3.4 thay cho các phiên bản trước đây.   
 • Ứng dụng HTKK phiên bản 3.3.4: Tại đây
 • Ứng dụng iTaxviewer phiên bản 1.1.0: Tại đây
 • Phần mềm QTTNCN phiên bản 3.2.3: Thực hiện kê khai trên trang tại đây
Hoặc liên hệ trực tiếp với cơ quan thuế địa phương để được cung cấp và hỗ trợ trong quá trình cài đặt, sử dụng.

Mọi phản ánh, góp ý của tổ chức, cá nhân nộp thuế được gửi đến Cục Thuế theo các số điện thoại, hộp thư điện tử hỗ trợ NNT về ứng dụng HTKK, iHTKK, QTTNCN được Cơ quan Thuế cung cấp.

 
(Nguồn: Tổng cục Thuế; Xem chi tiết tại đây)

IV.   Những lưu ý về cách xử lý khi hóa đơn bị cháy, mất, hỏng

Người nộp thuế, doanh nghiệp báo cáo trường hợp cháy, mất, hỏng hóa đơn gồm các nội dung: tên loại hóa đơn, mẫu số, ký hiệu hóa đơn, số lượng, liên hóa đơn, lý do mất, hỏng, cháy và cam kết của đơn vị. Đây là nội dung chính tại Điều 24 Thông tư số 39/2014/TT/BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý trong trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn.

Tổng cục Thuế cũng hướng dẫn tổ chức, hộ, cá nhân có hóa đơn bị mất, hỏng, cháy phải báo cáo với cơ quan thuế, theo mẫu số BC21/AC tại Phụ lục 3, ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC. Cụ thể tại Điều 24. Xử lý trong trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn:
 • Tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh nếu phát hiện mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập hoặc chưa lập phải lập báo cáo về việc mất, cháy, hỏng và thông báo với cơ quan thuế quản lý trực tiếp (mẫu số 3.8 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này) chậm nhất không quá năm (05) ngày kể từ ngày xảy ra việc mất, cháy, hỏng hóa đơn. Trường hợp ngày cuối cùng (ngày thứ 05) trùng với ngày nghỉ theo quy định của pháp luật thì ngày cuối cùng của thời hạn được tính là ngày tiếp theo của ngày nghỉ đó.
 • Trường hợp khi bán hàng hóa, dịch vụ người bán đã lập hóa đơn theo đúng quy định nhưng sau đó người bán hoặc người mua làm mất, cháy, hỏng liên 2 hóa đơn bản gốc đã lập thì người bán và người mua lập biên bản ghi nhận sự việc, trong biên bản ghi rõ liên 1 của hóa đơn người bán hàng khai, nộp thuế trong tháng nào, ký và ghi rõ họ tên của người đại diện theo pháp luật (hoặc người được ủy quyền), đóng dấu (nếu có) trên biên bản và người bán sao chụp liên 1 của hóa đơn, ký xác nhận của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu trên bản sao hóa đơn để giao cho người mua. Người mua được sử dụng hóa đơn bản sao có ký xác nhận, đóng dấu (nếu có) của người bán kèm theo biên bản về việc mất, cháy, hỏng liên 2 hóa đơn để làm chứng từ kế toán và kê khai thuế. Người bán và người mua phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của việc mất, cháy, hỏng hóa đơn. Trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn liên 2 đã sử dụng có liên quan đến bên thứ ba (ví dụ: bên thứ ba là bên vận chuyển hàng hoặc bên chuyển hóa đơn) thì căn cứ vào việc bên thứ ba do người bán hoặc người mua thuê để xác định trách nhiệm và xử phạt người bán hoặc người mua theo quy định.
(Nguồn: Thoibaotaichinhvietnam.vn; Xem chi tiết tại đây)

V.   Bốn nguyên tắc trong giao dịch thuế điện tử

Nhằm đưa ra các căn cứ pháp lý để mở rộng giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế, thúc đẩy cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho người nộp thuế (NNT), Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 110/2015/TT-BTC hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 10/09/2015, thay thế cho 2 Thông tư (số 180/2010/TT-BTC, số 35/2013/TT-BTC) của Bộ Tài chính ban hành trước đây.

Thông tư 110 quy định rõ 4 nguyên tắc giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế, cụ thể:
 • Thứ nhất: việc thực hiện các giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế phải tuân theo nguyên tắc rõ ràng, công bằng, trung thực, an toàn, hiệu quả và phù hợp với quy định của Luật Giao dịch điện tử;
 • Thứ hai: NNT đã thực hiện khai thuế điện tử trong lĩnh vực thuế phải thực hiện các giao dịch khác với cơ quan thuế theo phạm vi quy định nêu trên bằng phương thức điện tử (trừ trường hợp có sự cố trong quá trình thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế do lỗi hệ thống hạ tầng kỹ thuật của NNT, của tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN, của ngân hàng phục vụ và lỗi do Cổng thông tin điện tử của Tổng Cục Thuế);
 • Thứ ba: NNT, cơ quan thuế, các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đã hoàn thành việc thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế theo quy định tại Thông tư này thì không phải thực hiện các phương thức giao dịch khác và được công nhận đã hoàn thành thủ tục thuế tương ứng theo quy định của Luật Quản lý thuế;
 • Thứ tư: mọi thông báo của cơ quan thuế từ Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế được gửi đến địa chỉ thư điện tử hoặc số điện thoại của NNT đã đăng ký với cơ quan thuế, đồng thời được lưu trữ trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế. NNT có thể tra cứu các thông báo qua tài khoản giao dịch thuế điện tử hoặc mã giao dịch điện tử do Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế cấp cho NNT.
(Nguồn: Tài chính điện tử; Xem chi tiết tại đây)

Bkav