Có thể In Giấy nộp tiền bằng những cách nào?  
14:23 | 14/03/2016

Trả lời:
Có thể In Giấy nộp tiền bằng những cách thức sau:
  • Trên giao diện Giấy nộp tiền, bạn bấm In GNT.
  • Thực hiện in phục hồi GNT tại chi nhánh Ngân hàng nơi bạn thực hiện nộp thuế.