Công ty tôi thay đổi giám đốc, vậy tôi có cần thay đổi thông tin trên USB CKS không?  
11:32 | 05/11/2016

Trả lời:
Trong USB Chữ ký số chỉ chứa thông tin của doanh nghiệp, không chứa thông tin của giám đốc. Vì vậy khi doanh nghiệp thay đổi giám đốc thì không cần thay đổi bất cứ thông tin nào trên Chữ ký số.