Để sử dụng CKS cần cài đặt những phần mềm nào?  
17:37 | 12/05/2016

Để sử dụng được Chữ ký số cần cài đặt các phần mềm sau:
  • Phần mềm hỗ trợ kê khai HTKK: là phần mềm hỗ trợ kết xuất tờ khai do cơ quan thuế cung cấp.
  • Phần mềm Java: là phần mềm hỗ trợ cho việc ký điện tử.
  • Phần mềm Adobe Reader: để đọc file PDF. Sử dụng version 9.3 trở lên.
  • Phần mềm CutePDFWriter: hỗ trợ chức năng kết xuất tờ khai ra tệp PDF
Lưu ý : Hiện tại đối với các Khách hàng sử dụng dịch vụ Chữ ký số của BkavCA, khi khách hàng cài đặt phần mềm quản lý chữ ký số BkavCA Token Manager, phần mềm BkavCA Token Manager sẽ tự động kiểm tra môi trường trên máy tính khách hàng, nếu máy tính khách hàng thiếu phần mềm nào, hệ thống sẽ tự động tải và cài đặt các phần mềm thiếu.