Định dạng trường Ngày ký không hợp lệ  
11:30 | 04/11/2016

Để khắc phục hiện tượng này, bạn thực hiện theo bước dưới đây:
Bước 1: Thiết lập lại định dạng ngày tháng trên máy tính theo đúng định dạng DD/MM/YYYY
Bước 2: Kết xuất lại tờ khai và thực hiện gửi lại.
Sau khi đã thực hiện các bước hướng dẫn ở trên nếu không được, bạn xem hướng dẫn chi tiết tại đây