Gửi tờ khai ở trạng thái “ Đã gửi thành công lên hệ thống”  
10:35 | 17/03/2015

Để khắc phục hiện tượng này, bạn thực hiện theo bước dưới đây:
Bước 1: Đăng nhập hệ thống Bkav TVAN, tiếp đến chọn chức năng Tài khoản
Bước 2: Bạn đăng ký nhận thông báo kết quả qua tin nhắn điện thoại hoặc xác nhận của Tổng cục Thuế qua địa chỉ email bằng chức năng Đăng ký nhận kết quả. Bạn xem hướng dẫn chi tiết tại đây