Hướng dẫn thay đổi mã PIN USB Token BkavCA  
13:44 | 03/01/2017

Để thay đổi mã PIN USB Token BkavCA, bạn vui lòng làm theo các bước hướng dẫn sau đây:
  • Bước 1: Trên phần mềm BkavCA Token Manager bạn vào menu Công cụ, sau đó chọn Đổi mã PIN.
  • Bước 2: Bạn nhập các trường thông tin PIN cũPIN mới, Nhập lại PIN mới, sau đó bấm Đổi PIN.
    • Lưu ý: PIN cũ là mã PIN hiện tại của USB Token. PIN mới là mã PIN mới bạn muốn đổi.
  • Bước 3: Bạn bấm OK để hoàn tất việc đổi mã PIN
Như vậy đã hoàn thành việc đổi mã PIN USB Token BkavCA, từ thời điểm này bạn có thể dùng mã PIN mới đổi ở trên để sử dụng.