Hướng dẫn cài đặt BkavCA Token Manager  
14:03 | 07/10/2015

​Để thực hiện cài đặt phần mềm BkavCA Token Manager, bạn làm theo hướng dẫn sau:
  • Bước 1: Bạn mở phần mềm BkavCA_Token_Manager.exe ở góc bên trái, phía dưới của trang web
  • Bước 2: Cửa sổ Open File hiển thị, bạn bấm Run.
  • Bước 3: Cửa sổ Cai dat BkavCA Token Manager hiển thị, bạn bấm Tiếp tục để bắt đầu quá trình cài đặt.
  • Bước 4: Cửa sổ tiếp theo hiện lên bạn bấm Đồng ý.
  • Bước 5: Bạn bấm Hoàn thành để kết thúc quá trình cài đặt.