Hướng dẫn gửi phụ lục GH thuế GTGT01 theo TT 83/2012/TT-BTC  
13:42 | 16/09/2015

Để gửi phụ lục gia hạn nộp thuế GTGT01 theo Thông tư 83/2012/TT-BTC bạn cần thực hiện những bước sau:

Bước 1: Kê khai phụ lục Gia hạn nộp thuế theo Thông tư 83/2012/TT-BTC

- Tải về máy phụ lục Gia hạn nộp thuế GTGT theo Thông tư 83/2012/TT-BTC tại đây.

- Thực hiện kê khai phụ lục gia hạn với mẫu phụ lục bạn vừa tải về.

Bước 2: Gửi tờ khai chính

Bước 3: Gửi phụ lục Gia hạn nộp thuế GTGT theo Thông tư 83/2012/TT-BTC

- Sau khi gửi thành công tờ khai chính bạn chọn Tra cứu trên menu nộp tờ khai.

- Tiếp theo bạn chọn chức năng Tra cứu tờ khai, chọn Tờ khai cần gửi phụ lục gia hạn, chọn Kỳ tính thuếNgày nộp rồi bấm Tìm kiếm.

- Kết quả tìm kiếm sẽ hiển thị ở phía dưới bạn chọn chức năng Gửi phụ lục.

- Màn hình Gửi phụ lục hiện ra bạn chọn loại phụ lục là Phụ lục gia hạn nộp thuế GTGT01 theo thông tư 83/2012/TT-BTC sau đó chọn đường dẫn đến file chứa phụ lục và bấm Open.

- Tiếp theo bạn bấm Xác nhận.

 


- Khi màn hình Ký và gửi hiện ra bạn bấm Ký và gửi phụ lục.

Chú ý: Bạn phải cắm USB Token vào trước khi ấn Ký và gửi tờ khai.

 

- Cửa sổ Xác nhận mã PIN hiện ra bạn nhập mã PIN sau đó bấm vào nút Xác nhận để ký và gửi phụ lục theo Thông tư 83/2012/TT-BTC:

Kết quả gửi phụ lục theo Thông tư 83/2012/TT-BTC: