Hướng dẫn kết xuất Tờ khai 05/KK - TNCN  
15:59 | 01/11/2014

Để kết xuất Tờ khai 05/KK ra file XML bạn cần thực hiện trên phần mềm HTKK phiên bản 3.2.5. Nếu bạn đang sử dụng phiên bản cũ hơn 3.2.5 thì bạn có thể tải về và cài đặt tại đây,sau đó thực hiện theo các bước bên dưới:

Bước 1: Chạy phần mềm HTKK, sau đó bấm chuột vào Tờ khai 05/KK - TNCN

Bước 2: Khi cửa sổ Chọn kỳ tính thuế hiện ra, bạn chọn kỳ tính thuế sau đó bấm Đồng ý

Bước 3: Trên cửa sổ Nhập tờ khai, bạn bấm Kết xuất XML

Bước 4: Khi cửa sổ File xml export to... hiện ra, bạn chọn thư mục để lưu file sau đó bấm Save.

Lưu ý: ở bước này bạn cần giữ nguyên tên file mặc định của tờ khai, nếu bạn đổi tên file thì quá trình gửi sẽ bị lỗi