Hướng dẫn nộp phụ lục gia hạn nộp thuế GTGT (PL02-TT16)  
08:52 | 18/03/2015

Để thực hiện gửi phụ lục gia hạn nộp thuế theo Thông tư 16/2013/TT-BTC - Nghị quyết số 02/NQ-CP về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu. Doanh nghiệp làm theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Tạo tờ khai chính từ phần mềm HTKK

  • Chạy phần mềm HTKK, sau đó bấm vào tờ khai cần gửi (tờ GTGT/01 hoặc TNDN (01A,01B))

 

  • Trên cửa sổ Nhập tờ khai, bạn tick vào ô gia Gia hạn và chọn Trường hợp được gia hạn, sau đó bấm In để tạo tờ khai.

 

  • Khi cửa sổ In tờ khai hiện ra, bạn chọn (Chọn máy in: Cute PDF Writer; Số bản in: 1; Số trang in: để trống), tiếp đến bấm In để tạo tờ khai PDF.

 

  • Khi cửa sổ Save as hiện ra, bạn chọn thư mục để lưu tờ khai, sau đó bấm Save để lưu (bạn cần ghi nhớ nơi lưu file để sử dụng khi gửi tờ khai)

                  

Bước 2: Gửi tờ khai chính

Bước 3: Gửi phụ lục gia hạn nộp thuế

  • Tải phụ lục gia hạn nộp thuế theo Thông tư 16/2013/TT-BTC
    • Bạn có thể tải mẫu PL_01GH_TNDN_TT16_MaSoThue tại đây
    • Bạn có thể tải mẫu PL_01GH_GTGT_TT16_MaSoThue tại đây
  • Gửi phụ lục theo cách thông thường