Hướng dẫn nộp phụ lục gia hạn nộp thuế GTGT (PL02-TT16)  
13:43 | 16/09/2015

Để thực hiện gửi phụ lục gia hạn nộp thuế theo Thông tư 16/2013/TT-BTC - Nghị quyết số 02/NQ-CP về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu. Doanh nghiệp làm theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Tạo tờ khai chính từ phần mềm HTKK

  • Chạy phần mềm HTKK, sau đó bấm vào tờ khai cần gửi (tờ GTGT/01 hoặc TNDN (01A,01B))

 

  • Trên cửa sổ Nhập tờ khai, bạn tick vào ô gia Gia hạn và chọn Trường hợp được gia hạn, sau đó bấm Kết xuất XML để tạo tờ khai.

 

  • Tiếp đến bạn chọn đường dẫn để lưu tệp tờ khai, rồi bấm Save.

 

  • Sau đó bấm Đóng để hoàn tất quá trình tạo tờ khai từ phần mềm HTKK (hình minh họa bên dưới)

                  

Bước 2: Gửi tờ khai chính

Bước 3: Gửi phụ lục gia hạn nộp thuế

  • Tải phụ lục gia hạn nộp thuế theo Thông tư 16/2013/TT-BTC
    • Bạn có thể tải mẫu PL_01GH_TNDN_TT16_MaSoThue tại đây
    • Bạn có thể tải mẫu PL_01GH_GTGT_TT16_MaSoThue tại đây
  • Gửi phụ lục theo cách thông thường