Hướng dẫn xử lý lỗi: Định dạng ngày tháng trên máy tính không hợp lệ  
09:56 | 22/08/2015

Để xử lý lỗi bạn thực hiện các bước như sau:
 • Bước 1: Thiết lập thời gian trên máy tính
 • Bước 1.1: Bạn bấm vào thời gian trên màn hình desktop như hình minh họa bên dưới:
 • Bước 1.2: Sau đó bấm Change date and time settings…
 • Bước 1.3: Xuất hiện cửa sổ Date and Time, bạn bấm Change date and time…
 • Bước 1.4: Tiếp đến bạn bấm Change calendar settings
 • Bước 1.5: Cửa sổ Customize Format hiện ra, bạn chọn tab Date (hình chữ nhật màu đỏ số 1), tiếp đến bạn thiết lập lại thời gian trên máy tính theo đúng định dạng DD/MMM/YYYY (hình chữ nhật màu đỏ số 2), sau đó bấm Apply (hình chữ nhật màu đỏ số 3)
 • Bước 1.6: Cuối cùng bạn bấm OK để hoàn tất việc thiết lập định dạng thời gian trên máy tính
 • Bước 2: Kết xuất lại tờ khai
 • Bước 2.1: Mở phần mềm HTKK, lựa chọn đúng Mã số thuế cần kê khai (hình chữ nhật màu đỏ số 1), sau đó bấm Đồng ý (hình chữ nhật màu đỏ số 2)
 • Bước 2.2: Sau khi bấm Đồng ý, bạn chọn Tờ khai GTGT khấu trừ 01/GTGT (hình minh họa bên dưới)
 • Bước 2.3: Tiếp theo bạn chọn đúng Kỳ tính thuế cần gửi (hình chữ nhật màu đỏ số 3), sau đó bấm Đồng ý (hình chữ nhật màu đỏ số 4)
 • Bước 2.4: Sau khi bấm Đồng ý, xuất hiện giao diện nhập dữ liệu, bạn bấm Kết xuất XML như hình minh họa bên dưới:
 • Bước 2.5: Cửa sổ File xml export to C hiện ra, bạn lựa chọn đường dẫn để lưu tệp tờ khai (hình chữ nhật màu đỏ số 5), sau đó bấm Save (hình chữ nhật màu đỏ số 6)
 • Bước 2.6: Sau đó bấm Đóng để hoàn tất quá trình tạo tờ khai từ phần mềm HTKK (hình minh họa bên dưới)
 • Bước 2.7: Sau khi đã lưu file tờ khai thành công, bạn tiến hành đăng nhập vào trang Noptokhai.vn để gửi lại tờ khai sau khi đã thiết lập lại thời gian trên máy theo đúng định dạng DD/MMM/YYYY như bình thường.