Hướng dẫn xử lý lỗi khi bấm Ký và gửi tờ khai xuất hiện thông báo lỗi “Có lỗi khi truy xuất thông tin CKS…”?  
15:52 | 15/09/2015

Để khắc phục hiện tượng này, bạn thực hiện theo bước dưới đây:
  • Bước 1: Bạn hãy cắm Chữ ký số BkavCA Token Manager vào máy tính như hình minh họa bên dưới:
  • Bước 2: Bạn chạy lại phần mềm BkavCA Token Manager ở ngoài màn hình desktop (hình minh họa bên dưới)
  • Bước 3: Bạn cắm Chữ ký số BkavCA Token Manager đúng với Mã số thuế đăng nhập TVAN, cách kiểm tra thông tin chữ ký số như sau:
  • Trên giao diện phần mềm BkavCA Token Manager, bạn bấm đúp vào dòng thông tin chữ ký số (hình chữ nhật màu đỏ số 1)
  • Cửa sổ Certificate hiện ra, bạn chuyển sang tab Details (hình chữ nhật màu đỏ số 2), sau đó bạn bấm vào dòng thông tin Subject (hình chữ nhật màu đỏ số 3), thông tin chữ ký số sẽ xuất hiện ở bên dưới (hình chữ nhật màu đỏ số 4)
  • Sau khi bạn có thông tin chữ ký số, bạn đăng nhập TVAN đúng với thông tin Mã số thuế trong USB Token Manager (hình minh họa bên dưới)