Hướng dẫn xử lý lỗi Không nhận hồ sơ khai thuế của NNT từ T-VAN cũ  
11:23 | 17/02/2016

Để xử lý lỗi này bạn thực hiện các bước như sau:
  • Bước 1: Truy cập vào website Noptokhai.vn, trên menu công cụ bạn chọn chức năng Tài khoản (hình chữ nhật màu đỏ số 1), tiếp đến chọn Đăng ký ngừng kê khai qua T-VAN (hình chữ nhật màu đỏ số 2)
  • Bước 2: Sau khi chọn chức năng Đăng ký ngừng kê khai qua T-VAN, bạn tick chọn vào 2 checkbox Đăng ký thuế điện tửKê khai thuế điện tử (hình chữ nhật màu đỏ số 3), tiếp đến nhập Lý do ngừng kê khai (hình chữ nhật màu đỏ số 4), sau đó bấm Đăng ký (hình chữ nhật màu đỏ số 5)
  • Bước 3: Khi Đăng ký ngừng kê khai qua T-VAN thành công sẽ có thông báo Hồ sơ được chấp nhận như hình minh họa bên dưới:
  • Bước 4: Như vậy bạn đã đăng ký ngừng kê khai qua TVAN thành công, bạn bấm Thoát để thực hiện đăng nhập lại TVAN
  • Bước 5: Bạn thực hiện đăng nhập lại TVAN, nhập Mã số thuế Mật khẩu (hình chữ nhật màu đỏ số 2), sau đó bấm Đăng nhập (hình chữ nhật màu đỏ số 3)
  • Bước 6: Giao diện Đăng ký kê khai, nộp tờ khai thuế qua mạng sử dụng dịch vụ TVAN hiện ra, bạn bấm Đăng ký như hinh minh họa bên dưới:
 
  • Bước 7: Sau khi đăng ký thành công, hệ thống chuyển sang giao diện Nộp tờ khai từ HTKK.
Bạn thực hiện gửi tờ khai như bình thường.