Hướng dẫn xử lý lỗi Thông tin của doanh nghiệp trên tờ khai sau khi gửi qua TVAN khác với thông tin trên tờ khai trước khi gửi  
11:19 | 17/02/2016

Để khắc phục hiện tượng này, bạn thực hiện theo các bước dưới đây:
  • Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống Bkav TVAN
  • Bước 2: Trên giao diện Nộp tờ khai, bạn chọn chức năng Tài khoản (hình minh họa bên dưới)
  • Bước 3: Tiếp đến bạn bấm Cập nhật thông tin như hình minh họa bên dưới:
  • Bước 4: Bạn kiểm tra lại Thông tin doanh nghiệpThông tin người liên hệ xem có khớp với thông tin trên tờ khai in từ phần mềm HTKK hay không, sau khi kiểm tra xong bạn bấm Cập nhật (hình minh họa bên dưới)
  • Bước 5: Sau khi Cập nhật lại thông tin, bạn thực hiện gửi lại tờ khai như bình thường.