Hướng dẫn xử lý lỗi Tờ khai 01/GTGT chỉ gia hạn kỳ tính thuế là tháng 4,5,6/2012 hoặc 1,2,3/2013  
12:21 | 30/05/2015

Để xử lý lỗi này bạn thực hiện các bước như sau:
  • Bước 1: Mở phần mềm HTKK, lựa chọn đúng Mã số thuế cần kê khai, sau đó bấm Đồng ý
  • Bước 2: Sau khi bấm Đồng ý, bạn chọn tờ khai 01/GTGT (hình minh họa bên dưới)
  • Bước 3: Tiếp theo bạn chọn đúng Kỳ tính thuế cần gửi, sau đó bấm Đồng ý
SNAGHTML1852801
  • Bước 4: Sau khi bấm Đồng ý, sẽ xuất hiện giao diện nhập dữ liệu, bạn hãy nhập đầy đủ dữ liệu vào Form (nếu chưa nhập) và chú ý không tick vào checkbox Gia hạn (hình chữ nhật màu đỏ bên dưới):
Lưu ý quan trọng: Để gửi tờ khai thành công, bạn không tick vào checkbox Gia hạn.
  • Bước 5: Sau khi nhập đầy đủ dữ liệu và không tick vào checkbox Gia hạn, bạn bấm Ghi (hình chữ nhật màu đỏ số 1), tiếp đến bấm Đóng (hình chữ nhật màu đỏ số 2) để hệ thống ghi lại dữ liệu.
SNAGHTML19025b0
  • Bước 6: Sau khi bấm Đóng, bạn bấm Kết xuất XML (hình chữ nhật màu đỏ số 3 bên trên), cửa sổ File xml export to hiển thị, bạn lựa chọn đường dẫn để lưu tệp tờ khai, sau đó bấm Save để hoàn tất việc lưu file tờ khai.
  • Bước 7: Sau đó bấm Đóng để hoàn tất quá trình tạo tờ khai từ phần mềm HTKK (hình minh họa bên dưới)
  • Bước 8: Sau khi đã lưu file tờ khai thành công, bạn tiến hành đăng nhập vào trang Noptokhai.vn để gửi lại tờ khai như bình thường.