Hướng dẫn xử lý vấn đề khi gửi tờ khai ở trạng thái “Đã gửi thành công lên hệ thống”?  
11:26 | 17/02/2016

Để khắc phục hiện tượng này, bạn thực hiện theo bước dưới đây:
  • Bước 1: Trên giao diện Nộp tờ khai, bạn chọn chức năng Tài khoản (hình chữ nhật màu đỏ số 1), tiếp đến chọn Đăng ký nhận kết quả (hình chữ nhật màu đỏ số 2)
  • Bước 2: Bạn đăng ký Số điện thoại để nhận thông báo kết quả qua tin nhắn điện thoại hoặc đăng ký Email để chờ xác nhận của Tổng cục Thuế qua email (hình chữ nhật màu đỏ số 3), sau đó bấm Cập nhật (hình chữ nhật màu đỏ số 4)
Sau khi bạn đã đăng ký số điện thoại và địa chỉ email, bạn chờ nhận thông báo kết quả gửi tờ khai của Tổng cục Thuế.