Khi bấm Ký và gửi tờ khai xuất hiện thông báo lỗi “Có lỗi khi truy xuất thông tin CKS…”?  
10:32 | 17/03/2015

Để khắc phục hiện tượng này, bạn thực hiện theo bước dưới đây:
Bước 1: Bạn cắm USB Token Manager vào máy tính.
Bước 2: Chạy lại phần mềm BkavCA Token Manager.
Bước 3: Bạn cắm USB Token Manager đúng với Mã số thuế đăng nhập TVAN.
Sau khi đã thực hiện các bước hướng dẫn ở trên nếu không được, bạn xem hướng dẫn chi tiết tại đây