Không nhận hồ sơ khai thuế của NNT từ T-VAN cũ  
14:44 | 30/07/2015

Để khắc phục hiện tượng này, bạn thực hiện theo các bước dưới đây:
Bước 1: Đăng ký ngừng dịch vụ Bkav TVAN, sau đó đăng ký lại dịch vụ.
Bước 2: Gửi lại tờ khai.
Sau khi đã thực hiện các bước hướng dẫn ở trên nếu không được, bạn xem hướng dẫn chi tiết tại đây