Làm thể nào để Ngừng dịch vụ Nộp thuế điện tử?  
14:22 | 16/09/2015

Trả lời:
Bạn không thể ngừng hẳn dịch vụ NTĐT mà chỉ có thể Ngừng dịch vụ Nộp thuế điện tử với từng ngân hàng thương mại đã đăng ký. Các bước để đăng ký Ngừng như sau:
  • Bước 1: Đăng nhập tài khoản Nộp thuế điện tử
  • Bước 2: Vào chức năng Tài khoản, chọn Đăng ký ngừng dịch vụ NTDT
Chọn Ngân hàng muốn ngừng dịch vụ NTĐT
Chọn hoặc nhập Lý do ngừng dịch vụ
  • Bước 3: Bấm Tiếp tục hiển thị Bản đăng ký ngừng.
  • Bước 4: Bấm Ký và nộp để ngừng dịch vụ NTĐT với ngân hàng đã lựa chọn.