Ngày nộp thuế được cơ quan thuế chấp nhận là ngày nào?  
15:22 | 24/06/2015

Trả lời:
Theo Thông tư 85, ngày nộp thuế được cơ quan thuế ghi nhận là ngày ngân hàng trích nợ tài khoản của bạn để nộp thuế cho doanh nghiệp.