Thông tin của doanh nghiệp trên tờ khai sau khi gửi qua TVAN khác với thông tin trên tờ khai trước khi gửi.  
11:31 | 04/11/2016

Để khắc phục hiện tượng này, bạn thực hiện theo các bước dưới đây:
Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống Bkav TVAN
Bước 2: Bạn bấm chọn chức năng Tài khoản, sau đó Cập nhật lại Thông tin
Bước 3: Gửi lại tờ khai.
Sau khi đã thực hiện các bước hướng dẫn ở trên nếu không được, bạn xem hướng dẫn chi tiết tại đây