Tờ khai 01/GTGT chỉ gia hạn kỳ tính thuế là tháng 4,5,6/2012 hoặc 1,2,3/2013  
11:31 | 04/11/2016

Để khắc phục hiện tượng này, bạn thực hiện theo các bước dưới đây:
Bước 1: Mở ứng dụng HTKK, sau đó bỏ dấu tick Gia hạn trên tờ khai
Bước 2: Kết xuất lại tờ khai từ phần mềm HTKK và gửi lại.
Sau khi đã thực hiện các bước hướng dẫn ở trên nếu không được, bạn xem hướng dẫn chi tiết tại đây