Tôi cài đặt BkavCA Token Manager báo lỗi “Error 403”  
10:00 | 29/10/2016

Trả lời:
Để khắc phục hiện tượng này, bạn tải và cài đặt BkavCA Token Manager phiên bản mới nhất tại đây. Nếu chưa thực hiện được, bạn có thể xem hướng dẫn tại đây