Tôi đăng ký nộp thuế điện tử với ngân hàng BIDV thành công rồi, giờ tôi muốn đăng ký thêm ngân hàng khác thì làm như thế nào?  
14:56 | 16/09/2015

Trả lời:
Để thực hiện đăng ký thêm Ngân hàng thương mại bạn làm theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Đăng ký NHTM trên hệ thống Nộp thuế điện tử
  • Bước 1.1: Bạn đăng nhập tài khoản Nộp thuế điện tử
  • Bước 1.2: Vào chức năng Tài khoản, chọn Đăng ký thêm Ngân hàng thương mại
Bước 2: Tải bản đăng ký ủy quyền trích nợ tài khoản với ngân hàng.
Bước 3: Đăng ký ủy quyền trích nợ tài khoản cho dịch vụ Nộp thuế điện tử. 

Bạn có thể xem hướng dẫn chi tiết tại đây.