Tôi muốn đăng ký Nộp thuế điện tử qua Ngân hàng thương mại khác thì làm như thế nào?  
09:01 | 18/09/2015

Trả lời:

Để đăng ký
Nộp thuế điện tử qua Ngân hàng thương mại khác, bạn vui lòng làm theo hướng dẫn sau đây:

Bước 1: Đăng ký Nộp thuế điện tử qua Ngân hàng thương mại mới bằng cách vào menu Tài khoản (1), chọn chức năng Đăng ký thêm ngân hàng thương mại (2).
Bước 2: Bạn tải bản đăng ký ủy quyền trích nợ tài khoản với ngân hàng trên cổng thông tin điện tử của NHTM tại đây.
Bước 3: Bạn khai các thông tin, sau đó đến chi nhánh NHTM để thực hiện thủ tục đăng ký ủy quyền trích nợ tài khoản cho dịch vụ Nộp thuế điện tử.
Bước 4: Sau khi chi nhánh NHTM duyệt đăng ký, bạn nhận thông tin chấp nhận đăng ký sử dụng dịch vụ Nộp thuế điện tử qua địa chỉ email.

Bạn có thể xem hướng dẫn chi tiết tại đây.