Tôi muốn thay đổi thông tin liên hệ với bên Ngân hàng đã đăng ký NTĐT thì làm thế nào?  
11:48 | 18/01/2016

Trả lời:
Bạn có thể thay đổi thông tin liên hệ của bạn với bên ngân hàng như sau:
  • Bước 1: Bạn đăng nhập tài khoản Nộp thuế điện tử
  • Bước 2: Vào chức năng Tài khoản, chọn Thay đổi thông tin tài khoản
Ứng dụng NTĐT hiển thị thông tin liên hệ gồm có: điện thoại, thư điện tử, số serial chứng thư số.
  • Bước 3: Bạn thực hiện thay đổi thông tin bằng cách
Điện thoại: Cập nhật số điện thoại mới
Thư điện tử: Cập nhật thư điện tử mới (nếu có)
Số serial chứng thư số: Sử dụng chức năng Nhập lại chứng thư số, hệ thống sẽ tự động lấy số serial mới (nếu có)
  • Bước 4: Bấm Cập nhật hiện thông báo Đã cập nhật thông tin thành công!, bạn bấm OK để hoàn thành việc thay đổi thông tin Nộp thuế điện tử qua Ngân hàng thương mại.
Lưu ý quan trọng: Sau khi bạn đã thay đổi thông tin Chứng thư số trên hệ thống Nộp Thuế Điện Tử thành công, bạn không thể Lập giấy nộp tiền ngay do phải chờ Ngân hàng xác nhận. Bạn vui lòng thực hiện thao tác Lập giấy nộp tiền sau khoảng thời gian 30 phút đến 1 tiếng kể từ khi thay đổi thông tin Chứng thư số.