Tôi quên mật khẩu đăng nhập hệ thống Nộp thuế điện tử thì làm như thế nào?  
11:56 | 17/09/2015

Trả lời:
Nếu quên mật khẩu đăng nhập hệ thống Nộp thuế điện tử, bạn vui lòng làm theo hướng dẫn sau đây:

Bước 1: Bạn cắm USB Token vào máy, sau đó bấm vào đây.

Bước 2: Bạn nhập Mật khẩu mớiNhập lại mật khẩu trùng ký tự.
Lưu ý: Mật khẩu mới do bạn tự tạo, bạn cần nhớ mật khẩu này để sử dụng về sau.
Bước 3: Tiếp theo bạn bấm Cập nhật.
Bước 4: Cửa sổ thông báo Cập nhật thành công! hiển thị, bạn bấm OK để hoàn thành việc lấy lại mật khẩu đăng nhập hệ thống Nộp thuế điện tử.

Bạn có thể xem hướng dẫn chi tiết tại đây.