Tổng cục Thuế gia hạn nộp hồ sơ khai thuế qua mạng kỳ 02/2013  
15:42 | 30/08/2013

Tổng cục Thuế thông báo gia hạn nộp tờ khai qua mạng cho các doanh nghiệp trong kỳ lập bộ tháng 02/2013 đến hết ngày 25/02/2013 đối với tờ khai tháng 01/2013.

Nguồn: Tổng cục Thuế