HƯỚNG DẪN GỬI CÁC TỜ KHAI THEO NĂM  
16:36 | 04/10/2013

 

HƯỚNG DẪN GỬI CÁC TỜ KHAI THEO NĂM

Trong kỳ kê khai năm, Quý khách hàng cần gửi một số tờ khai sau:

  1. Tờ khai Bộ báo cáo tài chính: Cần gửi kèm tờ khai Thuyết minh báo cáo tài chính. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây
  2. Tờ khai 05/KK-TNCN: Cần kết xuất ra file Excel từ phần mềm HTKK phiên bản 3.1.5 trở lên, trong quá trình kết xuất cần giữ nguyên tên mặc định của tờ khai. Xem hướng dẫn kết xuất tờ 05/KK-TNCN tại đây
  3. Tờ khai 03/TNDN: Gửi theo cách thông thường.