Tổng cục Thuế thông báo V/v kế hoạch tạm dừng dịch vụ Nộp thuế điện tử của Ngân hàng BIDV  
09:12 | 16/09/2016

Ngày 13/09/2016, Tổng cục Thuế nhận được công văn số 7293/BIDV-ĐCTC của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) về việc triển khai chính thức Chương trình Tài chính Công BIDV. Theo nội dung công văn, Ngân hàng BIDV thông báo ngừng cung cấp dịch vụ Nộp thuế điện tử trên ứng dụng Thu NSNN hiện nay để chuyển sang sử dụng Chương trình Tài chính Công của Ngân hàng BIDV từ ngày 16/09/2016. Kế hoạch dừng hệ thống dịch vụ Nộp thuế điện tử của Ngân hàng BIDV để đáp ứng yêu cầu nâng cấp trên cụ thể như sau:
  • Ngân hàng BIDV sẽ tạm dừng kết nối với hệ thống Nộp thuế điện tử của Tổng cục Thuế kể từ 16h30 của ngày 16/09/2016 đến 10h ngày 17/09/2016.
  • Ngân hàng BIDV tiếp tục cung cấp dịch vụ Nộp thuế điện tử từ 10h ngày 17/09/2016.
Tổng cục Thuế thông báo để người nộp thuế có tài khoản tại BIDV được biết và thu xếp thời gian thực hiện Nộp thuế điện tử.
 
Tải và xem công văn: Tại đây

Trân trọng cảm ơn./.