Trong chức năng “Lập GNT” trường “Kỳ thuế” có định dạng như thế nào đối với các tờ khai nộp cho Quý/Năm?  
14:12 | 16/09/2015

Trả lời:
Trường Kỳ Thuế có định dạng là mm/yyyy
Do đó đối với những tờ khai nộp cho Quý hoặc Năm thì bạn thực hiện nhập một tháng bất kì trong Quý/ Năm và giải trình chi tiết trong mục Ghi Chú
Ví dụ: Kỳ tính thuế Quý I/2015 thì nhập trường Kỳ thuế 02/2015