Về hạn nộp tờ khai thuế trong kỳ kê khai Thuế Quý I năm 2013  
16:04 | 19/09/2013

Do hạn cuối cùng của kỳ kê khai Thuế Quý I năm 2013 trùng với thời gian nghỉ lễ Giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước 30/04 và Quốc tế lao động 01/05 nên theo Quy định của Luật Quản lý Thuế, doanh nghiệp có thể nộp tờ khai thuế tháng này đến hết thứ 5, ngày 02/5/2013.

Vậy Bkav thông báo để Quý doanh nghiệp nắm được.