Bảng giá dịch vụ kê khai, nộp tờ khai thuế qua mạng với Chữ ký số BkavCA  

Để sử dụng dịch vụ kê khai, nộp tờ khai qua mạng, doanh nghiệp cần mua chữ ký số với biểu phí như sau (Áp dụng từ ngày 21/11/2014 cho Khách hàng đăng ký mới):

Tên dịch vụ

Gói cước
Dịch vụ Bkav TVAN     12 tháng miễn phí sử dụng dịch vụ
Chữ ký số  06 tháng  01 năm 02 năm  03 năm 
100.000 VNĐ 750.000 VNĐ 1.350.000 VNĐ 1.950.000 VNĐ
Thiết bị BkavCA Token (Chứa chữ ký số) 500.000 VNĐ 500.000 VNĐ 500.000 VNĐ Đã bao gồm trong
gói cước
Khuyến mãi
 • 12 tháng sử dụng  PM tự in Hóa đơn
 • Miễn phí khai Hải quan điện tử​
 • 6 tháng sử dụng dịch vụ Chữ ký số 
 • 12 tháng sử dụng PM tự in Hóa đơn
 • Miễn phí khai Hải quan điện tử
 
 • 9 tháng sử dụng dịch vụ Chữ ký số
 • 12 tháng sử dụng PM tự in Hóa đơn
 • Miễn phí khai Hải quan điện tử
 
 • 12 tháng sử dụng dịch vụ Chữ ký số 
 • ​12 tháng sử dụng PM tự in Hóa đơn
 • Miễn phí khai Hải quan điện tử
Tổng tiền (Đã bao gồm 10% VAT) 660.000 VNĐ  1.375.000 VNĐ  2.035.000 VNĐ  2.145.000 VNĐ
 

Bạn hãy bấm vào đây để đăng ký sử dụng dịch vụ Chữ ký số BkavCA.