Tổng cục Thuế thông báo kế hoạch tạm dừng dịch vụ Nộp thuế điện tử của Ngân hàng SeABank

Ngày 13/02/2017, Tổng cục Thuế nhận được công văn của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) về việc tạm ngừng hệ thống phục vụ việc nâng cấp.

Tổng cục Thuế thông báo nâng cấp ứng dụng Nộp thuế điện tử đáp ứng Thông tư 300/2016/TT-BTC

Nhằm đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ theo thông tư 300/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 15/11/2016 về quy định sửa đổi, bổ sung hệ thống mục lục ngân sách nhà nước, ứng dụng Nộp thuế điện tử (NTĐT) đã nâng cấp cập nhật danh mục chương, danh ...

Tổng cục Thuế thông báo kế hoạch tạm dừng hệ thống Kê khai thuế qua mạng, Nộp thuế điện tử

Tổng cục Thuế sẽ tạm dừng hệ thống Kê khai thuế qua mạng và Nộp thuế điện tử từ 19h00 thứ sáu ngày 10/02/2017 đến 07h00 thứ hai ngày 13/02/2017 để phục vụ nâng cấp hệ thống.

Thông báo V/v kế hoạch tạm dừng dịch vụ NTĐT của Ngân hàng VietinBank

Ngày 24/01/2017, Tổng cục Thuế nhận được công văn số 705/TGĐ-NHCT65 của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) về việc tạm ngừng cung cấp dịch vụ nộp thuế điện tử (NTĐT) để phục vụ nâng cấp hệ thống.

Tổng cục Thuế thông báo V/v nâng cấp ứng dụng iHTKK 3.4.0, iTaxviewer 1.3.0

Đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ theo Thông tư số 99/2016/TT-BTC ngày 29/06/2016 của Bộ Tài chính Hướng dẫn về quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng; Thông tư số 110/2015/TT-BTC ngày 28/07/2015 của Bộ Tài chính Hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế, Tổng cục ...

Các tin khác
Trang đầu|Xem tiếp »