Bản tin thuế, bảo hiểm xã hội điện tử tháng 11/2016

Bkav xin thông báo, do ngày cuối của kỳ lập bộ Tháng 11/2016 trùng với ngày nghỉ (ngày Chủ nhật) nên theo Quy định tại khoản 4 điều 8 thông tư số 156/2013/TT-BTC "Trường hợp ngày cuối cùng của thời hạn giải quyết thủ tục hành chính trùng với ngày ...

Bản tin thuế, bảo hiểm xã hội điện tử tháng 10/2016

Bkav xin thông báo, do ngày cuối của kỳ lập bộ Quý III/2016 trùng với ngày nghỉ (ngày Chủ nhật) nên theo Quy định tại khoản 4 điều 8 thông tư số 156/2013/TT-BTC "Trường hợp ngày cuối cùng của thời hạn giải quyết thủ tục hành chính trùng với ngày ...

Bản tin thuế, bảo hiểm xã hội điện tử tháng 09/2016

Bkav xin thông báo, kỳ lập bộ tháng 09/2016 sẽ hết hạn vào thứ Ba ngày 20/09/2016 đối với tờ khai tháng 08/2016. Bkav xin trân trọng thông báo để Quý khách hàng được biết và thực hiện kê khai, nộp tờ khai đúng hạn.

Bản tin thuế, bảo hiểm xã hội điện tử tháng 08/2016

Bkav xin thông báo, do ngày cuối của kỳ lập bộ tháng 8/2016 trùng với ngày nghỉ (ngày thứ Bẩy) nên theo Quy định tại khoản 4 điều 8 thông tư số 156/2013/TT-BTC "Trường hợp ngày cuối cùng của thời hạn giải quyết thủ tục hành chính trùng với ngày ...

Bản tin thuế, bảo hiểm xã hội điện tử tháng 07/2016

Bkav xin thông báo, do ngày cuối của kỳ lập bộ Quý II/2016 trùng với ngày nghỉ (ngày thứ Bẩy) nên theo Quy định tại khoản 4 điều 8 thông tư số 156/2013/TT-BTC "Trường hợp ngày cuối cùng của thời hạn giải quyết thủ tục hành chính trùng với ngày ...

Trang đầu|Xem tiếp »