Hướng dẫn cập nhật thông tin người sử dụng trên USB Token Bkav CA
Để cập nhật thông tin Người sử dụng lên phần mềm Bkav CA Token Manager, bạn vui lòng làm theo các hướng dẫn sau đây:
  • Bước 1: Trên phần mềm Bkav CA Token Manager bạn vào menu Công cụ, sau đó chọn Thông tin người sử dụng.
  • Bước 2: Bạn nhập Mã PIN của USB Token, sau đó bấm Xác nhận.
  • Bước 3: Bạn nhập chính xác các trường thông tin Họ và tên, SĐT di động và Địa chỉ email, sau đó bấm Cập nhật.
  • Bước 4: Bạn bấm OK để hoàn tất việc cập nhật thông tin.
Như vậy bạn đã hoàn thành việc cập nhật thông tin lên USB Token Bkav CA