Hướng dẫn Ký và nộp Giấy nộp tiền trên giao diện tra cứu
Để thực hiện Ký và nộp Giấy nộp tiền trên giao diện tra cứu, bạn thực hiện theo hướng dẫn sau:
  • Bước 1: Bạn cắm USB Token của doanh nghiệp vào máy tính.
  • Bước 2: Trên giao diện tra cứu Giấy nộp tiền, bạn lựa chọn giao dịch Giấy nộp tiền muốn gửi, sau đó bấm Chi tiết.
  • Bước 3: Giao diện Giấy nộp tiền hiển thị, bạn kiểm tra lại các thông tin, sau đó bấm Ký và nộp.
  • Bước 4: Hiển thị giao diện Xác nhận mã PIN, bạn nhập chính xác mã PIN của USB Token, sau đó bấm Xác nhận.
  • Bước 5: Hệ thống thông báo Gửi tờ khai thành công là bạn đã thực hiện gửi Giấy nộp tiền thành công.
  • Bước 6: Bạn vui lòng chờ xác nhận trạng thái Giấy nộp tiền qua Email/SMS đã đăng ký.