iHTKK - Sau khi đăng nhập, không thể Chọn được tệp tờ khai để Gửi qua mạng do chọn sai trình duyệt

Sau khi đăng nhập, không thể Chọn được tệp tờ khai để Gửi qua mạng

Trả lời:

Nguyên nhân 3: do bạn đang sử dụng sai trình duyệt, ví dụ: trình duyệt Google Chrome, hoặc Firefox (như hình minh họa ở dưới)… để đăng nhập vào trang Nhantokhai.gdt.gov.vn, tuy nhiên Hệ thống kê khai thuế qua mạng của Tổng cục thuế chỉ chấp nhận kê khai trên trình duyệt Internet Explorer (biểu tượng chữ E  màu xanh). Bạn vui lòng chỉ sử dụng trình duyệt Internet Explorer (IE) để gửi tờ khai:

 

 

Bạn vui lòng chỉ sử dụng trình duyệt Internet Explorer (IE) để gửi tờ khai