Khi bấm Ký và gửi tờ khai xuất hiện thông báo lỗi “Có lỗi khi truy xuất thông tin CKS…”?
Để khắc phục hiện tượng này, bạn thực hiện theo bước dưới đây:
Bước 1: Bạn cắm USB Token Manager vào máy tính.
Bước 2: Chạy lại phần mềm BkavCA Token Manager.
Bước 3: Bạn cắm USB Token Manager đúng với Mã số thuế đăng nhập TVAN.
Sau khi đã thực hiện các bước hướng dẫn ở trên nếu không được, bạn xem hướng dẫn chi tiết tại đây