Thông báo V/v: Nâng cấp hệ thống kê khai, nộp tờ khai thuế qua mạng

Bkav xin thông báo với quý Khách hàng sử dụng dịch vụ kê khai, nộp tờ khai thuế qua mạng về việc nâng cấp hệ thống, nhằm hỗ trợ khách hàng gửi phụ lục miễn giảm theo thông tư 140/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 21/8/2012, đính kèm với các tờ khai GTGT và TNDN như sau:

1. Nâng cấp đính kèm phụ lục miễn giảm thuế TNDN theo thông tư 140/2012/TT-BTC

Tờ khai được phép đính kèm phụ lục miễn giảm thuế TNDN:

   - Tờ khai 01A/TNDN, kỳ tính thuế quý I, II, III, IV năm 2012.

   - Tờ khai 01B/TNDN, kỳ tính thuế quý I, II, III, IV năm 2012.

   - Tờ khai 03/TNDN, kỳ tính thuế năm 2012

Bạn có thể tải phụ lục miễn giảm thuế TNDN theo thông tư 140/2012/TT-BTC tại đây.

2. Nâng cấp đính kèm phụ lục miễn thuế GTGT theo thông tư 140/2012/TT-BTC

Tờ khai được phép đính kèm phụ lục miễn thuế GTGT: Tờ khai 01/GTGT, kỳ tính thuế tháng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 năm 2012.

Bạn có thể tải phụ lục miễn thuế GTGT theo thông tư 140/2012/TT-BTC tại đây.

3. Hướng dẫn gửi phụ lục miễn giảm theo Thông tư 140

Bạn có thể xem hướng dẫn gửi phụ lục miễn giảm theo Thông tư 140 tại đây.

Nếu gặp bất cứ vấn đề gì trong việc kê khai, nộp tờ khai thuế qua mạng bạn hãy gửi email: NopToKhai@bkav.com.vn hoặc gọi tới số điện thoại 1900 18 54 để được hỗ trợ kịp thời.