Thông tin của doanh nghiệp trên tờ khai sau khi gửi qua TVAN khác với thông tin trên tờ khai trước khi gửi.
Để khắc phục hiện tượng này, bạn thực hiện theo các bước dưới đây:
Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống Bkav TVAN
Bước 2: Bạn bấm chọn chức năng Tài khoản, sau đó Cập nhật lại Thông tin
Bước 3: Gửi lại tờ khai.
Sau khi đã thực hiện các bước hướng dẫn ở trên nếu không được, bạn xem hướng dẫn chi tiết tại đây