Bài 12: Hướng dẫn Kê khai tờ khai C70a - Danh sách đề nghị giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ

Bấm vào để phóng to

Trường hợp đơn vị kê khai hồ sơ "HN4 - Báo giảm lao động" hoặc "VN4 - Báo giảm lao động", nếu có lao động kê khai Phương án là Nghỉ không lương (KL), Nghỉ ốm đau/Nghỉ không lương (OF) hoặc Thai sản (TC), bạn phải bổ sung tờ “C70a - Danh sách đề nghị giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ". Bạn thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Truy cập và đăng nhập (1) vào hệ thống Bkav IVAN tại địa chỉ http://ivan.nopbaohiem.vn

Bước 2: Trên “Danh sách hồ sơ”, bạn bấm Sửa Hồ sơ  (2) tại dòng hồ sơ muốn kê khai tờ khai "C70a - Danh sách đề nghị giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ".

Bước 3: Trên cửa sổ “Sửa Hồ sơ”, bấm Thêm mới Tờ khai (3).

Bước 4: Tick chọn tờ khai "C70a - Danh sách đề nghị giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ" (4), sau đó bấm Thêm (5).

Bước 5: Tại dòng C70a, bấm Kê khai  (6).

Bước 6: Nhập Số hiệu tài khoản, Mở tại ngân hàng và họ tên Người lập biểu, Thủ trưởng đơn vị (7), sau đó bấm Thêm lao động (8) để bổ sung lao động vào tờ khai.

Bước 7: Nhập Họ và tên, Số sổ BHXH (9) và Thông tin đề nghị (10) của lao động cần kê khai. Sau đó bấm Ghi lại và đóng (11) để hoàn thành việc kê khai thông tin cho lao động.

Lưu ý: Nếu có nhiều lao động cần kê khai, bạn có thể bấm nút Ghi lại và thêm tiếp để tiếp tục nhập thông tin cho lao động khác.

Bước 8: Sau khi kê khai xong hết các lao động cho tờ C70a, bấm nút Ghi lại (12) để đóng cửa sổ "Tờ khai C70a - HD".

Như vậy là bạn đã hoàn thành việc kê khai tờ khai "C70a - Danh sách đề nghị giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ" trên hệ thống Bkav IVAN. Bạn có thể xem tiếp các bài sau:

Bkav