Bản tin Bảo hiểm Xã hội Điện tử tháng 12/2017

Bấm vào để phóng to

I. Chưa xem xét nâng mệnh giá bảo hiểm y tế trước năm 2020

Từ nay đến năm 2020 chưa xem xét việc nâng mệnh giá bảo hiểm y tế nên cần tính toán mức đóng, quyền lợi cho phù hợp. Đây là nội dung tại Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại cuộc họp về nội dung sửa đổi Nghị định 105/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế.

Thông báo nêu rõ, Bảo hiểm y tế có tính chất an sinh xã hội cao, rất nhạy cảm, liên quan đến đại bộ phận người dân, vì vậy việc thường xuyên rà soát hoàn thiện chính sách pháp luật về bảo hiểm y tế trong đó có Nghị định số 105/2014/NĐ-CP ngày 15/11/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế là rất cần thiết.

Quá trình hoàn thiện hệ thống pháp luật về bảo hiểm y tế và Nghị định sửa đổi Nghị định 105/2014/NĐ-CP cần quán triệt các nguyên tắc, định hướng cơ bản. Cụ thể, tuân thủ đúng quy định của Luật bảo hiểm y tế và các pháp luật có liên quan, phản ánh đúng bản chất, chức năng, nhiệm vụ của bảo hiểm y tế với nguyên tắc "đóng - hưởng" và chia sẻ rủi ro.

Chính sách về bảo hiểm y tế phải phù hợp với khả năng của các chủ thể liên quan là khả năng đóng của doanh nghiệp, khả năng cân đối của ngân sách nhà nước và khả năng chi trả của người dân; phần lớn kinh phí tham gia bảo hiểm y tế hiện nay là do nhà nước đóng; từ nay đến năm 2020 chưa xem xét việc nâng mệnh giá bảo hiểm y tế nên cần tính toán mức đóng, quyền lợi cho phù hợp; đảm bảo sự bền vững của Quỹ, cân đối theo từng năm, việc đưa ra chính sách phải căn cứ vào khả năng của các bên liên quan và thực lực của nền kinh tế.

Bên cạnh đó, bảo đảm hài hòa quyền lợi của tất cả các bên tham gia bảo hiểm y tế (người dân, cơ sở khám, chữa bệnh và cơ quan bảo hiểm xã hội); đảm bảo công khai, minh bạch, đẩy mạnh cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tăng cường chống gian lận, trục lợi, ảnh hưởng đến lợi ích của người dân và cơ sở khám, chữa bệnh.

Phân định rõ trách nhiệm, chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan liên quan, cơ sở khám, chữa bệnh và Chủ tịch Hội đồng quản lý quỹ, Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Phó Thủ tướng giao Bộ Y tế tiếp thu ý kiến các bộ, ngành rà soát, bổ sung, chỉnh lý lại dự thảo Nghị định đáp ứng yêu cầu thực tiễn, gửi xin ý kiến của các bộ, cơ quan: Tài chính, Tư pháp và Bảo hiểm xã hội Việt Nam để có ý kiến cụ thể về các nội dung của dự thảo Nghị định. Trên cơ sở đó, Bộ Y tế hoàn thiện và trình Chính phủ dự thảo Nghị định để ban hành trong năm 2017.

Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bảo hiểm xã hội Việt Nam rà soát, tính toán và báo cáo Chính phủ trong quý I năm 2018 về khả năng năm 2018 điều chỉnh giá dịch vụ y tế bước 3.

Bộ Y tế và Bảo hiểm xã hội Việt Nam làm tốt công tác truyền thông về chế độ, chính sách bảo hiểm y tế, sử dụng Quỹ Bảo hiểm y tế.

(Nguồn: Baotintuc.vn; Xem chi tiết tại đây)

II. Tổng kết thí điểm chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng bằng Thẻ chi trả điện tử

Vừa qua, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam phối hợp với Tổng Công ty (TCT) Bưu điện Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thí điểm phương án ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong công tác chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH.

Tham dự Hội nghị có Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh, Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Đình Khương, Chủ tịch HĐTV TCT Bưu điện Việt Nam Đỗ Ngọc Bình, Tổng Giám đốc Bưu điện Việt Nam Phạm Anh Tuấn...

Từ tháng 05/2017, BHXH Việt Nam và TCT Bưu điện thực hiện thí điểm ứng dụng CNTT trong chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng bằng tiền mặt tại huyện Thanh Trì (Hà Nội) và huyện Bình Giang (Hải Dương). Theo đó, tại 2 huyện có 19.272 người hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH bằng tiền mặt, trong đó Thanh Trì có 16.022 người và Bình Giang có 3.705 người. Đến nay, phía Bưu điện đã phát hành được 19.086 Thẻ chi trả lương hưu điện tử (Hà Nội 15.964 thẻ, Hải Dương 3.122 thẻ), trong đó có 14.971 thẻ có ảnh (Hà Nội 12.676 thẻ, Hải Dương 2.295 thẻ).

Tại 2 địa bàn thực hiện thí điểm có tổng số 73 điểm chi trả, trong đó có 70 điểm được Bưu điện dùng công cụ chi trả online (Thanh Trì 38 điểm, Bình Giang 32 điểm). Thời gian đầu triển khai thí điểm, các điểm chi trả chủ yếu sử dụng phần mềm kết nối với mạng di động 3G, 4G. Từ tháng 08/2017, cùng với sử dụng mạng di động, Bưu điện đã thực hiện trang bị bổ sung kết nối thông qua cáp quang để nâng tốc độ, chất lượng đường truyền internet. Bên cạnh đó, xây dựng công cụ chi trả offline để sử dụng tại những điểm chi trả không đáp ứng được việc kết nối dữ liệu thông qua mạng di động hoặc cáp quang.

Đến nay, hạ tầng CNTT về cơ bản đã đáp ứng việc ứng dụng CNTT trong công tác chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng bằng tiền mặt cho người hưởng. Trong thời gian tới, TCT Bưu điện sẽ tiếp tục hoàn thiện công cụ chi trả offline để hỗ trợ tốt nhất cho công tác cập nhật thông tin, ảnh người hưởng để phục vụ việc cấp Thẻ chi trả và thực hiện chi trả.

Nhìn chung, cơ quan Bưu điện 2 địa phương trên đã thực hiện đúng quy trình chi trả do BHXH Việt Nam quy định. Việc chi trả được thực hiện tại các điểm chi trả trong vòng 10 ngày đầu của tháng. Sau thời gian đó, Bưu điện huyện tiếp tục chi trả tại các Bưu cục của Bưu điện đến ngày 20 hàng tháng cho người hưởng, thay cho việc chuyển về chi trả tại cơ quan BHXH huyện như trước đây. Việc thanh quyết toán giữa Bưu điện và BHXH huyện cũng được thực hiện theo đúng phương án. Do số người hưởng chưa nhận hàng tháng tại các huyện thí điểm không nhiều (khoảng 350 người chưa lĩnh với số tiền hơn 1,3 tỷ đồng/tháng), nên việc báo giảm người hưởng, tổng hợp số người hưởng chưa lĩnh được thực hiện kịp thời, không ảnh hưởng đến việc tổng hợp danh sách chi trả tháng sau của tỉnh, TP.

Mặc dù còn một số hạn chế, tồn tại nhất định, nhưng phương án này đã cho thấy hiệu quả rõ nét, nhất là góp phần thực hiện cải cách thủ tục hành chính, linh hoạt về thời gian, địa điểm nhận tiền, tạo điều kiện thuận lợi cho người hưởng. Phương án này đã được hầu hết người hưởng đồng tình, đánh giá cao. Mặt khác, giúp cơ quan Bưu điện và BHXH quản lý được chính xác thông tin người hưởng trên hệ thống CNTT.

Từ kết quả thí điểm, BHXH Việt Nam và TCT Bưu điện tiếp tục thống nhất mở rộng thí điểm trên toàn TP Hà Nội và tỉnh Hải Dương trong quý I/2018. Theo kế hoạch, BHXH Việt Nam sẽ hướng dẫn, kiểm tra và giám sát việc thí điểm, cập nhật dữ liệu người hưởng; kịp thời cung cấp cho Bưu điện để quản lý người hưởng và cấp Thẻ chi trả. Còn phía TCT Bưu điện chuẩn bị cơ sở vật chất, hạ tầng CNTT, đào tạo nhân lực đảm bảo khắc phục các tồn tại, hạn chế. Đồng thời, tổ chức khảo sát, lấy ý kiến người hưởng về nguyện vọng nhận tiền qua các hình thức: Tài khoản cá nhân, tiền mặt, sử dụng Thẻ chi trả. Tuyên truyền đến người hưởng về hình thức nhận tiền lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng bằng tiền mặt qua Thẻ chi trả. Bên cạnh đó, TCT Bưu điện tiếp tục nghiên cứu, đề xuất các tỉnh đủ điều kiện triển khai để BHXH Việt Nam và TCT Bưu điện thống nhất lựa chọn địa bàn mở rộng.

Kết luận Hội nghị, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh nhấn mạnh: “Mục tiêu của chúng ta là hướng đến người dân, coi sự hài lòng của người dân là thước đo để phấn đấu. Tôi mong rằng, trong thời gian tới, 2 cơ quan sẽ tiếp tục nâng cao khả năng ứng dụng CNTT trong công tác chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH một cách toàn diện, đồng thời đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin”.

(Nguồn: Kinhtedothi.vn; Xem chi tiết tại đây)

III. Cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế theo mã định danh: Thuận cả đôi đường

Chia sẻ về việc cấp sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) theo mã định danh, Phó Tổng giám đốc BHXH Việt Nam Trần Đình Liệu khẳng định, đây là giải pháp nhằm tạo thuận lợi cho cơ quan quản lý cũng như người tham gia. Đồng thời, đây cũng là giải pháp quan trọng trong việc chống các hành vi sử dụng thẻ giả mạo để lạm dụng quỹ BHYT.

Triển khai đồng loạt

Theo đó, việc cấp sổ BHXH, thẻ BHYT theo mã số BHXH được thực hiện từ ngày 1.8 đối với BHXH TP Hà Nội, từ 01/09 với BHXH cả nước cho các trường hợp mới tham gia hệ thống, đổi thẻ BHYT.

Theo Phó Trưởng ban Sổ thẻ, BHXH Việt Nam Nguyễn Văn Hiếu, hiện nay, 63 cơ quan BHXH các tỉnh, thành phố đã triển khai tập huấn và hướng dẫn phần mềm cho BHXH các quận, huyện. Trên cơ sở đó, BHXH các quận, huyện tiếp tục cung cấp danh sách, tờ khai gửi cho cơ quan, đơn vị quản lý đối tượng để hướng dẫn việc kê khai bổ sung thông tin cấp mã số BHXH cho người tham gia. Việc in, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT mới được triển khai đồng loạt trên phạm vi cả nước từ ngày 01/10, khi tỷ lệ người tham gia được đồng bộ quản lý theo mã số BHXH đạt từ 70% trở lên.

Được biết, trước thời điểm này, BHXH các tỉnh, thành phố vẫn rà soát, đồng bộ dữ liệu và cấp lại, cấp đổi sổ BHXH, thẻ BHYT phát sinh do mất, hỏng, điều chỉnh thông tin theo mã số BHXH. Nhờ đó, đã có gần 438 nghìn trường hợp đổi thẻ BHYT; trường hợp đổi sổ BHXH chỉ thực hiện đối với trường hợp bị trùng, một người có hai số sổ BHXH. Trong thời gian chờ đồng bộ, cấp mã số BHXH, sổ BHXH và thẻ BHYT đã cấp mà chưa được đổi, cấp lại theo mẫu mới vẫn có giá trị sử dụng đến khi được cấp, đổi lại.

Cùng với đó, để bảo đảm tiến độ cấp mã số BHXH trên cả nước, không cấp chậm thẻ BHYT và ảnh hưởng quyền lợi của người tham gia, BHXH Việt Nam đã nắm bắt và tháo gỡ vướng mắc trong việc thực hiện tại các địa phương. BHXH các tỉnh, thành phố đang đẩy nhanh tiến độ rà soát, đồng bộ dữ liệu, ưu tiên cấp mã số BHXH và đổi thẻ mới cho đối tượng học sinh, sinh viên và các đối tượng hết hạn sử dụng thẻ BHYT trước ngày 31/12.

Nhiều tiện ích

Chia sẻ về chính sách mới của BHXH Việt Nam, anh Hoàng Văn Mạnh (Hoàn Kiếm, Hà Nội) cho rằng, việc cấp mã số BHXH có rất nhiều lợi ích. Mỗi người có một mã số BHXH giúp cho người sử dụng thuận tiện, họ chỉ việc nắm mã số, khi đến các cơ quan về BHXH, đọc mã số, cơ quan BHXH có thể rà soát tình trạng tham gia BHXH, BHYT của mình. Bản thân mỗi người khi có mã số cũng có thể cập nhật tình trạng đóng BHXH của mình.

Phó Tổng giám đốc BHXH Việt Nam Trần Đình Liệu cũng khẳng định, việc thay số sổ BHXH, thẻ BHYT bằng mã số BHXH tạo thuận lợi cho cơ quan quản lý cũng như người tham gia. Đối với cơ quan BHXH, đây là điều kiện để hoàn thiện cơ sở dữ liệu quản lý người tham gia theo hộ gia đình và giảm thủ tục hành chính, tạo điều kiện cho người tham gia khi giải quyết chế độ BHXH và khám bệnh, chữa bệnh BHYT được thuận lợi. Chưa kể, về lâu dài, việc thay số sổ BHXH, thẻ BHYT bằng mã số BHXH duy nhất góp phần nâng cao trình độ chuyên môn kỹ thuật, hiệu quả quản lý. Bộ máy quản lý được điều chỉnh tinh gọn, hợp lý, giảm áp lực và khối lượng công việc in, phát hành sổ BHXH, thẻ BHYT hàng năm; khắc phục tình trạng cấp trùng một người có nhiều sổ BHXH, thẻ BHYT như hiện nay.

Đây cũng là giải pháp nhằm chống các hành vi sử dụng thẻ giả mạo để lạm dụng quỹ BHYT - ông Liệu nhấn mạnh. Cụ thể, khi thay mã thẻ BHYT bằng mã số BHXH, dữ liệu quản lý sẽ cập nhật về thời điểm tham gia BHYT đủ 5 năm liên tục để xác định thời điểm được miễn chi trả chi phí khám chữa bệnh. Đồng thời, khi tiếp tục đăng ký tham gia sổ BHXH, BHYT xác nhận quá trình tham gia và giải quyết chế độ sổ BHXH, BHYT, người tham gia không cần xuất trình giấy tờ hay lập lại các thủ tục như tham gia lần đầu, chỉ cần nhớ và báo lại cho cơ quan BHXH mã số BHXH khi làm thủ tục.

(Nguồn: Daibieunhandan.vn; Xem chi tiết tại đây)

IV. Phối hợp KCB BHYT đối với thân nhân công nhân, viên chức quốc phòng

Giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) thành phố Hà Nội vừa có Công văn số 3220/BHXH-GĐBHYT2 ngày 20/11/2017 gửi các cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế (KCB BHYT) về việc thực hiện KCB BHYT đối với thân nhân công nhân và viên chức quốc phòng.

Thực hiện Công văn số 2821/BHXH-CSYT ngày 07/07/2017 của BHXH Việt Nam về việc tham gia BHYT của thân nhân công nhân và viên chức quốc phòng theo Nghị định số 151/2016/NĐ-CP và căn cứ nội dung Công văn số 744/BHXH-TST ngày 10/11/2017 của BHXH Bộ Quốc phòng, thẻ BHYT đối với thân nhân công nhân, viên chức quốc phòng được Bộ Quốc phòng phát hành bằng việc cấp mã đối tượng và mã quyền lợi hưởng BHYT.

Theo đó, mã đối tượng được ký hiệu là “TV”, mã quyền lợi hưởng được ký hiệu bằng số 4 và được quỹ BHYT thanh toán: 80% chi phí KCB thuộc phạm vi BHYT chi trả (có giới hạn tỷ lệ thanh toán một số thuốc, hóa chất, vật tư y tế và dịch vụ kỹ thuật theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế); 100% chi phí KCB tại tuyến xã và chi phí cho một lần KCB thấp hơn 15% tháng lương cơ sở.

Tuy nhiên, dữ liệu thông tin của các thẻ BHYT có ký hiệu “TV” hiện chưa được đồng bộ xong với cơ sở dữ liệu thẻ BHYT tập trung nên BHXH thành phố Hà Nội đề nghị các cơ sở KCB BHYT trên địa bàn thành phố tạm thời chấp nhận các đối tượng có thẻ BHYT ký hiệu “TV” khi đi KCB BHYT. Đồng thời, tổng hợp, thống kê chi phí KCB BHYT như đối tượng thân nhân sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sỹ quan, binh sỹ Quân đội đang tại ngũ.

(Nguồn: Bhxhhn.com.vn; Xem chi tiết tại đây)

V. Cân nhắc với đề xuất cơ quan thuế thu BHXH

Bộ Tài chính lấy ý kiến góp ý về Dự thảo Tờ trình xây dựng Luật Quản lý Thuế (sửa đổi), trong đó đề xuất phương án cơ quan thuế sẽ thực hiện đồng thời thu thuế và thu tiền đóng BHXH bắt buộc của chủ sử dụng lao động (SDLĐ). Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng, đề xuất này không khả thi, cần cân nhắc kỹ lưỡng...

Theo Bộ Tài chính, mục tiêu của đề xuất này là nhằm “cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính (TTHC), tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế và đóng BHXH; cắt giảm và đơn giản hóa TTHC như đơn vị SDLĐ chỉ khai và nộp thuế - BHXH tại một cơ quan; giảm thời gian kê khai thuế - BHXH (thực hiện trên cùng một tờ khai); cải thiện môi trường kinh doanh, giảm thanh kiểm tra việc nộp thuế và BHXH, minh bạch hóa TTHC và phát triển đối tượng tham gia BHXH”. Cùng với đó, Bộ Tài chính cũng đưa ra 2 giải pháp. Giải pháp 1 (như hiện hành), đó là cơ quan thuế và BHXH phối hợp thu BHXH theo quy chế phối hợp giữa Tổng cục Thuế và BHXH Việt Nam. Giải pháp 2, cơ quan thuế thực hiện thu các khoản BHXH mang tính chất bắt buộc đối với đơn vị SDLĐ; song cơ quan Thuế phải nắm vững nghiệp vụ thu BHXH, tổ chức sắp xếp lại bộ máy 2 cơ quan, số lượng lao động điều chuyển sau khi chuyển đổi mô hình.

Việc cơ quan thuế đồng thời thu thuế và BHXH bắt buộc đối với các đơn vị sử dụng lao động được kỳ vọng sẽ xóa bỏ tình trạng doanh nghiệp trốn đóng bảo hiểm. Một số chuyên gia trong lĩnh vực thuế cho rằng, đề xuất hợp nhất trên của Bộ Tài chính có thể giúp giảm chi phí quản lý thuế và đầu mối phụ trách vấn đề thuế cũng đơn giản hơn. Còn phía doanh nghiệp cũng có thể tiết kiệm được phần nào chi phí tuân thủ với chính sách thuế và BHXH. Ông Trần Hải Nam, Phó vụ trưởng Vụ BHXH (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) cho hay, đề xuất cơ quan thuế thu BHXH đã có nhiều năm nghiên cứu, để thu BHXH hiệu quả hơn. Tuy nhiên, cần có thêm thời gian tổng hợp ý kiến các bộ ngành, đánh giá đầy đủ, trên mọi khía cạnh.

Cần nhìn nhận rõ nhiều điểm khác biệt trong quản lý thu BHXH, đơn cử: Ngoài thu BHXH bắt buộc, cơ quan BHXH còn phải thu BHYT, BHXH tự nguyện, bảo hiểm thất nghiệp, thu khu vực sự nghiệp công lập; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT, giải quyết chế độ hưu trí, ốm đau, thai sản… Trong khi đó, theo đề xuất của Bộ Tài chính, cơ quan thuế chỉ quản lý thu BHXH bắt buộc tại doanh nghiệp. Nếu hợp nhất bộ phận thu BHXH về cơ quan thuế, cơ quan BHXH vẫn phải duy trì bộ máy để thu các khoản BHXH khác. Như vậy, cả ngành thuế và ngành BHXH cùng có “bộ phận thu BHXH”, không những không tiết kiệm chi phí, mà còn gây lãng phí hơn, bộ máy cồng kềnh hơn. Khi đó, người lao động (NLĐ), người dân muốn xác nhận BHXH sẽ phải đến 2 cơ quan, gây lãng phí tiền bạc, công sức của họ. Đáng chú ý, cơ quan thuế ở các nước cũng chỉ thu hộ BHXH, chứ không phải hợp nhất 2 bộ phận của 2 cơ quan lại.

Ông Doãn Mậu Diệp, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết, đa số các quốc gia hiện nay vẫn thực hiện thu BHXH và thuế theo 2 cơ quan riêng biệt. Đơn cử: Nhật Bản quy định cơ quan BHXH chịu trách nhiệm vận hành Hệ thống Hưu trí quốc gia, quản lý về đối tượng tham gia BHXH, quỹ BHXH, quản lý lịch sử tham gia BHXH của NLĐ, tư vấn các chế độ hưu trí, tính toán và chi trả các chế độ BHXH. Trung Quốc, Hàn Quốc đều giao cơ quan BHXH thu BHXH, chứ không phải giao cho cơ quan thuế. Do vậy, đề xuất này cần phải cân nhắc. Bởi, chỉ cơ quan BHXH mới theo dõi được lịch sử tham gia BHXH của NLĐ để giải quyết các chế độ (như chế độ hưu trí thì phải khoảng sau 30 năm mới thực hiện). “Nếu chuyển thu BHXH sang cơ quan thuế, sẽ dễ phát sinh những hệ lụy, thậm chí có thể sau 5 năm đã phải sửa đổi lại”, Thứ trưởng Doãn Mậu Diệp khẳng định.

Còn ông Mai Đức Chính, Phó chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khẳng định: “Lâu nay DN luôn có 2 sổ lương; một sổ lương DN kê khai đóng BHXH với tiền rất thấp, chủ yếu tương đương mức lương tối thiểu vùng. Một sổ lương khác doanh nghiệp thực trả cho NLĐ cao hơn rất nhiều, thông qua nhiều loại phụ cấp, hỗ trợ khác nhau. Do đó, chúng ta phải tiến tới liên thông kết nối thông tin thu thuế và BHXH, để thu BHXH theo tiền lương doanh nghiệp kê khai thuế. Khi đó, doanh nghiệp quyết toán chi phí lao động bao nhiêu sẽ phải đóng BHXH bấy nhiêu, sẽ không còn chuyện 2 sổ lương nữa”.

Từ thực tế thực hiện chính sách BHXH, Thứ trưởng, Tổng giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh cho rằng: Đối tượng của cơ quan thuế và BHXH khác nhau. Cơ quan thuế theo dõi đầu mối doanh nghiệp. Còn cơ quan BHXH theo dõi đến từng cá nhân NLĐ, suốt cả cuộc đời cho đến khi chi trả lương hưu và đến lúc chết thì chi trả tiền tuất. Thu thuế chỉ có một quy trình; trong khi thu BHXH có từ 08 - 09 quy trình, như tư vấn, hướng dẫn, lập danh sách, xét duyệt, thẩm định và chi trả chế độ. Như vậy, không thể nào chuyển toàn bộ nhiệm vụ này sang cơ quan thuế thu được. Cải cách là rất tốt, nhưng phải thận trọng, tránh để đưa vào luật rồi khó thực hiện, lại phải sửa…

(Nguồn: Qdnd.vn; Xem chi tiết tại đây)

VI. Từ 01/01/2018, nợ bảo hiểm xã hội bắt buộc coi như tội phạm

Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình khẳng định từ ngày 01/01/2018, các hành vi vi phạm nợ bảo hiểm xã hội bắt buộc được coi như là tội phạm.

Sáng nay 18/11, Quốc hội (QH) bước sang phần chất vấn và trả lời chất vấn Chánh án Tòa án nhân dân (TAND) Tối cao Nguyễn Hòa Bình.

Đại biểu (ĐB) Trương Thị Bích Hạnh (Bình Dương) mở đầu chất vấn. Bà cho biết trong thời gian vừa qua, tình hình doanh nghiệp nợ BHXH kéo dài đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi hợp pháp của người lao động, gây bức xúc trong xã hội, nhưng chưa có giải pháp thu hồi hiệu quả.

Các luật của Nhà nước như: Luật Công đoàn, Bộ Luật lao động 2012, Luật Bảo hiểm xã hội 2014, hay gần đây nhất là Bộ luật Tố tụng dân sự 2015, đều có quy định tổ chức Công đoàn có quyền đại diện cho tập thể người lao động khởi kiện tại tòa án khi quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của tập thể người lao động bị xâm phạm.

Căn cứ các quy định của pháp luật, tổ chức công đoàn ở nhiều địa phương đã nộp đơn khởi kiện doanh nghiệp nợ BHXH tại tòa án có thẩm quyền. Tuy nhiên tất cả các đơn khởi kiện của tổ chức công đoàn đều bị trả lại, lý do trả lại cũng không thống nhất.

"Xin hỏi Chánh án lí do vì sao? Vướng mắc nêu trên là do đâu và giải pháp nào để giải quyết vướng mắc này để tổ chức Công đoàn thực hiện quyền khởi kiện của mình?" - ĐB Hạnh chất vấn.

Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình cho biết, hiện nay có 102.900 đơn vị đang nợ BHXH của 2,6 triệu lao động, tương đương với số tiền 14.700 tỉ đồng. Thực tế các tổ chức công đoàn đã khởi kiện 138 vụ, tuy nhiên còn gặp một số vướng mắc.

Vướng trước hết là về mặt luật pháp, theo Chánh án TAND Tối cao, đây là vụ kiện dân sự. Theo quy định của dân sự, các bên nguyên đơn và bên bị đơn là bình đẳng với nhau, theo nguyên tắc "việc dân sự cốt ở đôi bên" và có quyền thỏa thuận.

"Trong trường hợp này, Công đoàn có quyền khởi kiện nhưng không có quyền thỏa thuận, bởi Công đoàn cũng không có quyền đứng trước tòa để nói tăng tiền đóng bảo hiểm cho doanh nghiệp này, giảm mức đóng cho doanh nghiệp kia. Công đoàn không có quyền đại diện để thỏa thuận các việc kiện dân sự, cho nên vụ án không giải quyết được theo trình tự nào cả".

Để tháo gỡ, Chánh án TAND Tối cao cho biết đây là vấn đề rất nóng, muốn hay không cũng phải giải quyết, phải tháo gỡ để đảm bảo quyền lợi của người lao động, đặc biệt là khi người lao động nghỉ hưu hay đi khám chữa bệnh.

"Quốc hội đã thông qua Luật Hình sự và quy định từ ngày 01/01/2018, các hành vi vi phạm nợ bảo hiểm xã hội bắt buộc coi như là tội phạm. Và trách nhiệm của tòa án các cấp, nếu vụ án hình sự xảy ra, cơ quan điều tra vào cuộc, viện kiểm sát truy tố, thì tòa án các cấp phải thụ lý theo đúng quy định của luật" - Chánh án nêu rõ.

"Chúng tôi đã quán triệt đến toàn hệ thống tòa án để chuẩn bị thực thi Bộ luật Hình sự và Tố tụng hình sự"- ông Nguyễn Hòa Bình cho hay.

"Riêng trách nhiệm của Hội đồng thẩm phán TAND Tối cao, chúng tôi sẽ có nghị quyết để hướng dẫn xử lý, xét xử các vụ án hình sự liên quan đến bảo hiểm xã hội bắt buộc" - Chánh án TAND Tối cao khẳng định.

(Nguồn: Bhxhhn.com.vn; Xem chi tiết tại đây)

Bkav