{"curPage":1,"totalPage":"106","keysearch":"","taxDoc":[{"writtingNumber":"82/BHXH-QLTST","organPublish":"BHXH TP Hà Nội","typeDocument":"Công văn","Id":"4605","sourceFile":"Danh Sách KCB Hà Nội quá tải năm 2023.pdf","pubDate":"06/01/2023","nameDocument":"V/v Thông báo số lượng thẻ BHYT còn được đăng ký KCB ban đầu năm 2023 trên địa bàn thành phố Hà Nội"},{"writtingNumber":"66/BHXH-QLT","organPublish":"BHXH TP Hà Nội","typeDocument":"Công văn","Id":"4604","sourceFile":"66BHXH-QLT.pdf","pubDate":"06/01/2021","nameDocument":"V/v thông báo số lượng thẻ BHYT đăng ký KCB ban đầu năm 2021"},{"writtingNumber":"90/2019/ND-CP","organPublish":"Chính phủ","typeDocument":"Nghị định","Id":"4602","sourceFile":"VanBanGoc_90.signed.pdf","pubDate":"15/11/2019","nameDocument":"Nghị định quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động"},{"writtingNumber":"157/2018-NĐ-CP","organPublish":"Chính phủ","typeDocument":"Nghị định","Id":"4601","sourceFile":"157-2018-ND-CP.pdf","pubDate":"16/11/2018","nameDocument":"Nghị định quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động"},{"writtingNumber":"298/BHXH-KTTN","organPublish":"BHXH TP Hà Nội","typeDocument":"Công văn","Id":"4424","sourceFile":"CV298-thanhtradonvino-BHXH.pdf","pubDate":"02/02/2018","nameDocument":"V/v thanh tra đơn vị nợ BHXH, BHYT"},{"writtingNumber":"384/BHXH-CSXH","organPublish":"BHXH Việt Nam","typeDocument":"Công văn","Id":"4425","sourceFile":"cong-van-384-bhxh-csxh-bao-hiem-xa-hoi-viet-nam.pdf","pubDate":"31/01/2018","nameDocument":"V/v triển khai các quy định của Luật BHXH có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018"},{"writtingNumber":"742/BYT-BH","organPublish":"Bộ Y Tế","typeDocument":"Công văn","Id":"4426","sourceFile":"cong-van-742-byt-bh-bo-y-te.pdf","pubDate":"31/01/2018","nameDocument":"V/v thời hạn sử dụng thẻ bảo hiểm y tế"},{"writtingNumber":"86/TB-BHXH","organPublish":"BHXH Việt Nam","typeDocument":"Thông báo","Id":"4420","sourceFile":"86-TB-BHXH_10-01-2018.pdf","pubDate":"10/01/2018","nameDocument":"Thông báo lãi suất chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN"},{"writtingNumber":"13/TB-BHXH","organPublish":"BHXH TP Hồ Chí Minh","typeDocument":"Thông báo","Id":"4414","sourceFile":"TB- Dieu chinh lai suat tinh lai cham dong, truy thu BHYT tai TP HCM.pdf","pubDate":"04/01/2018","nameDocument":"V/v điều chỉnh lãi suất tính lãi chậm đóng, truy đóng BHYT"},{"writtingNumber":"06/BHXH-CST","organPublish":"BHXH TP Hà Nội","typeDocument":"Công văn","Id":"4421","sourceFile":"2018_1_3_CV06 ra soat truoc khi cap the BHYT.pdf","pubDate":"03/01/2018","nameDocument":"V/v rà soát trước khi cấp thẻ BHYT"},{"writtingNumber":"07/BHXH-QLT","organPublish":"BHXH TP Hồ Chí Minh","typeDocument":"Công văn","Id":"4412","sourceFile":"Ty gia ngoai te 6 thang dau nam 2018.pdf","pubDate":"03/01/2018","nameDocument":"V/v tỷ giá ngoại tệ 06 tháng đầu năm 2018"},{"writtingNumber":"3895/BHXH-TB","organPublish":"BHXH TP Hà Nội","typeDocument":"Thông báo","Id":"4413","sourceFile":"Doi tuong tham gia, tien luong lam can cu dong BHXH,BHYT,BHTN-Ha Noi.pdf","pubDate":"29/12/2017","nameDocument":"Đối tượng tham gia, tiền lương làm căn cứ đóng BHXH, BHYT, BHTN tại TP. Hà Nội"},{"writtingNumber":"5917/BHXH-CSYT","organPublish":"BHXH Việt Nam","typeDocument":"Công văn","Id":"4422","sourceFile":"CV so 5917 _BHXH-CSYT.pdf","pubDate":"29/12/2017","nameDocument":"V/v đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của người bệnh BHYT khi đang điều trị nhưng thẻ BHYT hết hạn sử dụng"},{"writtingNumber":"2771/BHXH-QLT","organPublish":"BHXH TP Hồ Chí Minh","typeDocument":"Công văn","Id":"4411","sourceFile":"Huong dan thuc hien luong toi thieu vung moi tu ngay 01012018.pdf","pubDate":"29/12/2017","nameDocument":"V/v hướng dẫn thực hiện lương tối thiểu vùng mới từ ngày 01/01/2018"},{"writtingNumber":"141/2017/NĐ-CP","organPublish":"Thủ tướng chính phủ","typeDocument":"Nghị định","Id":"4401","sourceFile":"Quy dinh muc luong toi thieu vung doi voi NLD lam viec theo HDLD.pdf","pubDate":"07/12/2017","nameDocument":"Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động"},{"writtingNumber":"3366/BHXH-CST","organPublish":"BHXH TP Hà Nội","typeDocument":"Thông báo","Id":"4415","sourceFile":"3366-2017-phong-kham-vuot-tai.pdf","pubDate":"01/12/2017","nameDocument":"V/v thông báo số lượng thẻ BHYT đăng ký KCB ban đầu"},{"writtingNumber":"3261/DH-YT-BHXH","organPublish":"BHXH TP Hà Nội","typeDocument":"Thông báo","Id":"4307","sourceFile":"Dang ky KCB ban dau dau nam 2018 tai Ha Noi.pdf","pubDate":"22/11/2017","nameDocument":"Hướng dẫn đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu năm 2018 trên địa bàn Hà Nội"},{"writtingNumber":"2424/BHXH-CST","organPublish":"BHXH TP Hồ Chí Minh","typeDocument":"Công văn","Id":"4305","sourceFile":"Cong van gia han the BHYT nam 2018 tai TP. HCM.pdf","pubDate":"20/11/2017","nameDocument":"V/v gia hạn thẻ BHYT theo mã số BHXH năm 2018 tại TP. Hồ Chí Minh"},{"writtingNumber":"3131/BHXH-CST","organPublish":"BHXH TP Hà Nội","typeDocument":"Công văn","Id":"4306","sourceFile":"3131-BHXH-CST gia han the BHYT 2018 tai Ha Noi.pdf","pubDate":"13/11/2017","nameDocument":"V/v thực hiện in thẻ BHYT theo mã số BHXH và lập danh sách cấp thẻ BHYT năm 2018"},{"writtingNumber":"3043/BHXH-GĐBHYT1","organPublish":"BHXH TP Hà Nội","typeDocument":"Công văn","Id":"4302","sourceFile":"Dang ky KCB ban dau nam 2018 danh cho doi tuong do BHXH tinh khac phat hanh the BHYT.pdf","pubDate":"06/11/2017","nameDocument":"V/v Đăng ký KCB ban đầu năm 2018 dành cho đối tượng do BHXH tỉnh khác phát hành thẻ BHYT tại TP. Hà Nội"},{"writtingNumber":"4955/BHXH-ST","organPublish":"BHXH Việt Nam","typeDocument":"Công văn","Id":"4303","sourceFile":"CV4955-bhxhvn-OK.pdf","pubDate":"06/11/2017","nameDocument":"V/v tổ chức in, đổi thẻ BHYT theo mã số BHXH và lập danh lập danh sách cấp thẻ BHYT năm 2018"},{"writtingNumber":"2055/BHXH-QLT","organPublish":"BHXH TP Hồ Chí Minh","typeDocument":"Công văn","Id":"4301","sourceFile":"Huong dan ho so truy thu dong BHXH BHYT BHTN BHTNLDBNN.pdf","pubDate":"02/10/2017","nameDocument":"V/v hướng dẫn hồ sơ truy thu đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN tại TP. Hồ Chí Minh"},{"writtingNumber":"2437/BHXH-VP","organPublish":"BHXH TP Hà Nội","typeDocument":"Công văn","Id":"4417","sourceFile":"cv2437_BHXH-VP.pdf","pubDate":"15/09/2017","nameDocument":"V/v thực hiện Công văn số 4456/UBND-KGVX ngày 12/09/2017 của UBND thành phố Hà Nội"},{"writtingNumber":"4456/UBND-KGVX","organPublish":"UBND TP Hà Nội","typeDocument":"Công văn","Id":"4418","sourceFile":"CV4456-UBND-TPHN.pdf","pubDate":"12/09/2017","nameDocument":"V/v thực hiện Thông báo số 848-TB/TU ngày 10/08/2017 của Thành ủy"},{"writtingNumber":"1919/BHXH-QLT","organPublish":"BHXH TP Hồ Chí Minh","typeDocument":"Công văn","Id":"4101","sourceFile":"12-09-2017_Cong van thuc hien ra soat bo sung thong tin nguoi tham gia BHXH BHYT.pdf","pubDate":"12/09/2017","nameDocument":"V/v thực hiện rà soát, bổ sung thông tin người tham gia BHXH, BHYT tại TP. Hồ Chí Minh"},{"writtingNumber":"000/BHXH","organPublish":"BHXH Việt Nam","typeDocument":"Công văn","Id":"4002","sourceFile":"Thu ngo_(Ban chuan_31_8_2017).pdf","pubDate":"01/09/2017","nameDocument":"Thư ngỏ của BHXH VN về việc cấp mã số BHXH trong quản lý người tham gia BHXH, BHYT"},{"writtingNumber":"2252/BHXH-QLT","organPublish":"BHXH TP Hà Nội","typeDocument":"Công văn","Id":"4408","sourceFile":"cv2252-BHXH-QLT Vv ra soat ma so BHXH doi tuong cung tham gia BHXH, BHYT.pdf","pubDate":"30/08/2017","nameDocument":"V/v rà soát mã số BHXH đối tượng cùng tham gia BHXH, BHYT"},{"writtingNumber":"2253/BHXH-QLT","organPublish":"BHXH TP Hà Nội","typeDocument":"Công văn","Id":"4410","sourceFile":"cv2253-BHXH-QLT Vv ra soat ma so BHXH doi tuong hoc sinh, sinh vien (1).pdf","pubDate":"30/08/2017","nameDocument":"V/v rà soát mã số BHXH đối tượng Học sinh, sinh viên"},{"writtingNumber":"3816/BHXH-CNTT","organPublish":"BHXH Việt Nam","typeDocument":"Công văn","Id":"3901","sourceFile":"BHXHVN_3816-BHXH-CNTT_30082017.pdf","pubDate":"30/08/2017","nameDocument":"V/v triển khai bộ công cụ tập trung dữ liệu thu, sổ thẻ và hệ thống Giao dịch điện tử"},{"writtingNumber":"3799/BHXH-BT","organPublish":"BHXH Việt Nam","typeDocument":"Công văn","Id":"4001","sourceFile":"BHXHVN_3799-BHXH-BT_280820172.pdf","pubDate":"28/08/2017","nameDocument":"V/v hoàn thiện, cấp mã số BHXH cho người tham gia BHXH, BHYT"},{"writtingNumber":"848-TB/TU","organPublish":"Thành uỷ Hà Nội","typeDocument":"Thông báo","Id":"4419","sourceFile":"TB848-TU-TP-HN.pdf","pubDate":"10/08/2017","nameDocument":"V/v ý kiến kết luận của đồng chí Bí thư thành ủy tại buổi làm việc với BHXH TP Hà Nội"},{"writtingNumber":"3340/BHXH-ST","organPublish":"BHXH Việt Nam","typeDocument":"Công văn","Id":"4409","sourceFile":"3340-BHXH-ST_08082017 Vv cap so BHXH, The BHYT theo Ma so BHXH.pdf","pubDate":"08/08/2017","nameDocument":"V/v cấp sổ BHXH, Thẻ BHYT theo Mã số BHXH"},{"writtingNumber":"492/BHXH-QLT","organPublish":"BHXH TP Hà Nội","typeDocument":"Công văn","Id":"3701","sourceFile":"492-BHXH-QLT.pdf","pubDate":"07/08/2017","nameDocument":"V/v phối hợp cấp mã số BHXH cho người lao động (áp dụng cho BHXH Bắc Từ Liêm)"},{"writtingNumber":"3162/BHXH-CSXH","organPublish":"BHXH Việt Nam","typeDocument":"Công văn","Id":"4407","sourceFile":"3162_BHXH_636371175266776942.pdf","pubDate":"27/07/2017","nameDocument":"V/v điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng theo quy định tại nghị định số 76/2017/NĐ-CP"},{"writtingNumber":"1644/BHXH-QLT","organPublish":"BHXH TP Hà Nội","typeDocument":"Công văn","Id":"4201","sourceFile":"2017_9_22_16_28_37_636416945176774454_CV1644QLT.pdf","pubDate":"07/07/2017","nameDocument":"V/v thực hiện Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/04/2017 của Tổng giám đốc BHXH Việt Nam"},{"writtingNumber":"76/2017/NĐ-CP","organPublish":"Chính phủ","typeDocument":"Nghị định","Id":"4406","sourceFile":"76-2017-ND-CP.pdf","pubDate":"30/06/2017","nameDocument":"V/v điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng"},{"writtingNumber":"838/QĐ-BHXH","organPublish":"BHXH Việt Nam","typeDocument":"Quyết định","Id":"4405","sourceFile":"838-QD-BHXH-29-05-2017.pdf","pubDate":"29/05/2017","nameDocument":"Quy trình giao dịch điện tử trong lĩnh vực Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp"},{"writtingNumber":"937/BHXH-CST","organPublish":"BHXH TP Hồ Chí Minh","typeDocument":"Công văn","Id":"3504","sourceFile":"937-bhxh-cst.pdf","pubDate":"11/05/2017","nameDocument":"V/v rà soát, trả sổ BHXH cho người lao động"},{"writtingNumber":"935/BHXH-QLT","organPublish":"BHXH TP Hồ Chí Minh","typeDocument":"Công văn","Id":"3503","sourceFile":"935-bhxh-qlt.pdf","pubDate":"11/05/2017","nameDocument":"V/v thu BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình qua tổ chức kinh tế, đơn vị sự nghiệp công lập"},{"writtingNumber":"894/BHXH-QLT","organPublish":"BHXH TP Hồ Chí Minh","typeDocument":"Công văn","Id":"3502","sourceFile":"894-bhxh-qlt.pdf","pubDate":"05/05/2017","nameDocument":"V/v thu BHYT bộ gia đình"},{"writtingNumber":"810/BHXH-CST","organPublish":"BHXH TP Hồ Chí Minh","typeDocument":"Công văn","Id":"3402","sourceFile":"810-bhxh-cst.pdf","pubDate":"24/04/2017","nameDocument":"V/v thay đổi thông tin cơ sở KCB các Tỉnh năm 2017"},{"writtingNumber":"44/2017/NĐ-CP","organPublish":"Chính phủ","typeDocument":"Nghị định","Id":"3505","sourceFile":"44-2017-NĐ-CP.pdf","pubDate":"14/04/2017","nameDocument":"V/v quy định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp"},{"writtingNumber":"595/QĐ-BHXH","organPublish":"BHXH Việt Nam","typeDocument":"Quyết định","Id":"3511","sourceFile":"595_QD-BHXH.pdf","pubDate":"14/04/2017","nameDocument":"V/v ban hành quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ Bảo hiểm xã hội, thẻ Bảo hiểm y tế."},{"writtingNumber":"715/BHXH-CST","organPublish":"BHXH TP Hồ Chí Minh","typeDocument":"Công văn","Id":"3102","sourceFile":"715-bhxh-cst.pdf","pubDate":"11/04/2017","nameDocument":"V/v tiếp nhận, giải quyết hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động"},{"writtingNumber":"697/BHXH-CST","organPublish":"BHXH TP Hồ Chí Minh","typeDocument":"Công văn","Id":"3202","sourceFile":"697-bhxh-cst.pdf","pubDate":"10/04/2017","nameDocument":"V/v điều chỉnh danh sách đăng ký khám chữa bệnh ban đầu quý 2/2017"},{"writtingNumber":"697/BHXH-CST","organPublish":"BHXH TP Hồ Chí Minh","typeDocument":"Công văn","Id":"3501","sourceFile":"697-bhxh-cst.pdf","pubDate":"10/04/2017","nameDocument":"V/v điều chỉnh danh sách đăng ký nơi khám chữa bệnh ban đầu quý II/2017"},{"writtingNumber":"678/TB-BHXH","organPublish":"BHXH TP Hồ Chí Minh","typeDocument":"Thông báo","Id":"3201","sourceFile":"678-tb-bhxh.pdf","pubDate":"05/04/2017","nameDocument":"V/v điều chỉnh nội dung Phiếu giao nhận hồ sơ số 320"},{"writtingNumber":"593/BHXH-CST","organPublish":"BHXH TP Hà Nội","typeDocument":"Công văn","Id":"2901","sourceFile":"593.pdf","pubDate":"31/03/2017","nameDocument":"V/v số lượng thẻ BHYT đăng ký KCB BĐ tại các cơ sở KCB BHYT"},{"writtingNumber":"611/TB-BHXH","organPublish":"BHXH TP Hồ Chí Minh","typeDocument":"Thông báo","Id":"2801","sourceFile":"611-tb-bhxh.pdf","pubDate":"28/03/2017","nameDocument":"V/v ban hành mới, điều chỉnh, bổ sung quy trình và phiếu giao nhận hồ sơ theo cơ chế một cửa"},{"writtingNumber":"998/BHXH-CSXH","organPublish":"BHXH Việt Nam","typeDocument":"Công văn","Id":"2806","sourceFile":"998_BHXH_CSXH.pdf","pubDate":"27/03/2017","nameDocument":"V/v hướng dẫn thực hiện chính sách đối với người lao động khi chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần theo Quyết định số 22/2015/QĐ/TTg của Thủ tướng Chính phủ."},{"writtingNumber":"568/BHXH-CST","organPublish":"BHXH TP Hồ Chí Minh","typeDocument":"Thông báo","Id":"2702","sourceFile":"568-cst.pdf","pubDate":"23/03/2017","nameDocument":"V/v bổ sung công văn số 3118/BHXH-CST ngày 26/12/2016 của BHXH Thành phố về việc rà soát và bàn giao sổ BHXH cho người lao động"},{"writtingNumber":"02/2017/TT-BYT","organPublish":"Bộ Y Tế","typeDocument":"Thông tư","Id":"3401","sourceFile":"02-2017-TT-BYT.pdf","pubDate":"15/03/2017","nameDocument":"V/v quy định mức tối đa khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh chữa bệnh trong một số trường hợp"},{"writtingNumber":"496/TB-BHXH","organPublish":"BHXH TP Hồ Chí Minh","typeDocument":"Thông báo","Id":"2701","sourceFile":"496-tb-bhxh.pdf","pubDate":"14/03/2017","nameDocument":"V/v ban hành mới quy trình và phiếu giao nhận hồ sơ theo cơ chế một cửa"},{"writtingNumber":"406/BHXH-GĐ2","organPublish":"BHXH TP Hồ Chí Minh","typeDocument":"Thông báo","Id":"2102","sourceFile":"406-BHXH-GD2.pdf","pubDate":"10/03/2017","nameDocument":"V/v tiếp nhận hồ sơ thanh toán trực tiếp chi phí KCB BHYT năm 2016"},{"writtingNumber":"405/TB-BHXH","organPublish":"BHXH TP Hồ Chí Minh","typeDocument":"Thông báo","Id":"2101","sourceFile":"405-TB-BHXH.pdf","pubDate":"10/03/2017","nameDocument":"V/v thanh toán trực tiếp chi phí khám chữa bệnh BHYT cùng chi trả vượt quá 6 tháng lương cơ sở"},{"writtingNumber":"390/BHXH-QLT","organPublish":"BHXH TP Hồ Chí Minh","typeDocument":"Thông báo","Id":"1902","sourceFile":"390-bhxh-qlt.pdf","pubDate":"28/02/2017","nameDocument":"V/v lãi suất tham gia BHXH tự nguyện"},{"writtingNumber":"374/BHXH-CST","organPublish":"BHXH TP Hồ Chí Minh","typeDocument":"Công văn","Id":"1904","sourceFile":"374-BHXH-CST.pdf","pubDate":"27/02/2017","nameDocument":"V/v danh sách đăng ký khám chữa bệnh ban đầu quý II/2017"},{"writtingNumber":"19/2017/NĐ-CP","organPublish":"Thủ tướng chính phủ","typeDocument":"Nghị định","Id":"2802","sourceFile":"19-2017-nd-cp.pdf","pubDate":"24/02/2017","nameDocument":"Quy định chế độ tiền lương của công nhân quốc phòng và chế độ phụ cấp thâm niên đối với viên chức quốc phòng (hiệu lực từ 15/04/2017)"},{"writtingNumber":"356/BHXH-CĐ","organPublish":"BHXH TP Hồ Chí Minh","typeDocument":"Thông báo","Id":"1903","sourceFile":"356-bhxh-CD.pdf","pubDate":"24/02/2017","nameDocument":"V/v tạm dừng chuyển tiền trợ cấp ốm đau, thai sản, dưỡng sức vào tài khoản của người lao động"},{"writtingNumber":"288/BHXH-CST","organPublish":"BHXH TP Hồ Chí Minh","typeDocument":"Thông báo","Id":"1701","sourceFile":"288-BHXH-CST.pdf","pubDate":"17/02/2017","nameDocument":"V/v thay đổi thông tin cơ sở KCB các tỉnh năm 2017"},{"writtingNumber":"283/TB-BHXH","organPublish":"BHXH TP Hồ Chí Minh","typeDocument":"Thông báo","Id":"1703","sourceFile":"283-TB-BHXH.pdf","pubDate":"16/02/2017","nameDocument":"V/v điều chỉnh, bổ sung quy trình và phiếu giao nhận hồ sơ theo cơ chế một cửa"},{"writtingNumber":"221/BHXH-GĐ1","organPublish":"BHXH TP Hồ Chí Minh","typeDocument":"Công văn","Id":"1702","sourceFile":"221-BHXH-GD1.pdf","pubDate":"08/02/2017","nameDocument":"V/v giải quyết quyền lợi KCB BHYT"},{"writtingNumber":"37/BHXH-GĐ1","organPublish":"BHXH TP Hồ Chí Minh","typeDocument":"Thông báo","Id":"1601","sourceFile":"37-BHXH-GD1.pdf","pubDate":"17/01/2017","nameDocument":"V/v thông báo bổ sung cơ sở đăng ký KCB ban đầu"},{"writtingNumber":"103/TB-BHXH","organPublish":"BHXH TP Hồ Chí Minh","typeDocument":"Thông báo","Id":"1602","sourceFile":"103-TB-BHXH.pdf","pubDate":"13/01/2017","nameDocument":"V/v thông báo v/v điều chỉnh, bổ sung phiếu giao nhận hồ sơ theo cơ chế một cửa"},{"writtingNumber":"73/BHXH-QLT","organPublish":"BHXH TP Hồ Chí Minh","typeDocument":"Công văn","Id":"1412","sourceFile":"73-BHXH-QLT.pdf","pubDate":"10/01/2017","nameDocument":"V/v hướng dẫn thời hạn nộp tiền và cấp thẻ BHYT hộ gia đình"},{"writtingNumber":"67/TB-BHXH","organPublish":"BHXH TP Hồ Chí Minh","typeDocument":"Thông báo","Id":"2803","sourceFile":"67-tb-bhxh.pdf","pubDate":"10/01/2017","nameDocument":"V/v thông báo điều chỉnh lãi suất tính lãi chậm đóng, truy thu BHYT"},{"writtingNumber":"36/BHXH-KHTC","organPublish":"BHXH TP Hồ Chí Minh","typeDocument":"Thông báo","Id":"1301","sourceFile":"36-BHXH-KHTC.pdf","pubDate":"06/01/2017","nameDocument":"V/v không thu phí cấp lại, đổi thẻ BHYT"},{"writtingNumber":"02/BHXH-TB","organPublish":"BHXH TP Hà Nội","typeDocument":"Thông báo","Id":"1201","sourceFile":"02-BHXH-TB.pdf","pubDate":"03/01/2017","nameDocument":"V/v thông báo mức tiền làm căn cứ đóng BHXH, BHYT, BHTN"},{"writtingNumber":"2026/BHXH-GĐ1","organPublish":"BHXH TP Hồ Chí Minh","typeDocument":"Công văn","Id":"1302","sourceFile":"2026-BHXH-GD1.pdf","pubDate":"30/12/2016","nameDocument":"V/v đảm bảo quyền và nghĩa vụ của người bệnh BHYT khi đang điều trị nhưng thẻ BHYT hết hạn sử dụng"},{"writtingNumber":"2018/BHXH-GĐ1","organPublish":"BHXH TP Hồ Chí Minh","typeDocument":"Công văn","Id":"1101","sourceFile":"2028-BHXH-GD1.pdf","pubDate":"30/12/2016","nameDocument":"V/v thông báo bổ sung cơ sở đăng ký KCB ban đầu"},{"writtingNumber":"46/2016/TT-BYT","organPublish":"Bộ Y Tế","typeDocument":"Thông tư","Id":"2804","sourceFile":"46.pdf","pubDate":"30/12/2016","nameDocument":"V/v ban hành danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày (áp dụng từ 01/03/2017)"},{"writtingNumber":"5243/BHXH-ST","organPublish":"BHXH Việt Nam","typeDocument":"Công văn","Id":"1001","sourceFile":"5243_BHXH_ST.pdf","pubDate":"27/12/2016","nameDocument":"V/v cấp mới, gia hạn thẻ BHYT năm 2017"},{"writtingNumber":"3047/TB-BHXH","organPublish":"BHXH TP Hồ Chí Minh","typeDocument":"Thông báo","Id":"901","sourceFile":"3047-TB-BHXH.pdf","pubDate":"19/12/2016","nameDocument":"V/v điều chỉnh bổ sung phiếu giao nhận hồ sơ theo cơ chế một cửa"},{"writtingNumber":"2999/BHXH-QLT","organPublish":"BHXH TP Hồ Chí Minh","typeDocument":"Công văn","Id":"803","sourceFile":"2999-BHXH-QLT.pdf","pubDate":"14/12/2016","nameDocument":"V/v thu BHYT hộ gia đình năm 2017"},{"writtingNumber":"2963/BHXH-KTTN","organPublish":"BHXH TP Hồ Chí Minh","typeDocument":"Công văn","Id":"802","sourceFile":"2963-BHXH-KTTN.pdf","pubDate":"08/12/2016","nameDocument":"V/v gia hạn thẻ BHYT năm 2017"},{"writtingNumber":"2934/BHXH-KTTN","organPublish":"BHXH TP Hồ Chí Minh","typeDocument":"Công văn","Id":"801","sourceFile":"2934-BHXH-KTTN.pdf","pubDate":"05/12/2016","nameDocument":"V/v triển khai thực hiện Quyết định 1599/QĐ-BHXH ngày 28/10/2016"},{"writtingNumber":"2817/BHXH-KHTC","organPublish":"BHXH TP Hồ Chí Minh","typeDocument":"Công văn","Id":"702","sourceFile":"2817-BHXH-KHTC.pdf","pubDate":"25/11/2016","nameDocument":"V/v đổi thẻ BHYT cho người hưởng lương hưu và các chế độ BHXH hàng tháng"},{"writtingNumber":"4656/BHXH-CNTT","organPublish":"BHXH Việt Nam","typeDocument":"Công văn","Id":"501","sourceFile":"4656-BHXH-CNTT.pdf","pubDate":"21/11/2016","nameDocument":"V/v rà soát công tác cấp thẻ BHYT năm 2017"},{"writtingNumber":"2584/HD-YT-BHXH","organPublish":"BHXH TP Hà Nội","typeDocument":"Công văn","Id":"701","sourceFile":"2584_HD-YT-BHXH.pdf","pubDate":"19/11/2016","nameDocument":"V/v hướng dẫn đăng ký khám bệnh, chữa bệnh BHYT ban đầu năm 2016 trên địa bàn TP Hà Nội"},{"writtingNumber":"2616/HD-YT-BHXH","organPublish":"BHXH TP Hà Nội","typeDocument":"Công văn","Id":"902","sourceFile":"2016_12_09_1449000000535218!--!CV 2616 HD cap the BHYT 2017 Ha Noi .pdf","pubDate":"17/11/2016","nameDocument":"V/v đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu năm 2017 trên địa bàn thành phố Hà Nội"},{"writtingNumber":"1810/TB-BHXH","organPublish":"BHXH TP Hồ Chí Minh","typeDocument":"Công văn","Id":"401","sourceFile":"1810-TB-BHXH.pdf","pubDate":"17/11/2016","nameDocument":"V/v thanh toán trực tiếp chi phí cùng chi trả vượt quá 6 tháng lương cơ sở"},{"writtingNumber":"2537/BHXH-GĐBHYT1","organPublish":"BHXH TP Hà Nội","typeDocument":"Công văn","Id":"903","sourceFile":"2537-BHXH-GDBHYT1.pdf","pubDate":"10/11/2016","nameDocument":"V/v đăng ký KCB ban đầu năm 2017 dành cho đối tượng do BHXH tỉnh khác phát hành thẻ BHYT"},{"writtingNumber":"2523/BHXH-CST","organPublish":"BHXH TP Hà Nội","typeDocument":"Công văn","Id":"301","sourceFile":"2523-BHXH-CST.pdf","pubDate":"08/11/2016","nameDocument":"V/v rà soát, nhập dữ liệu, trả sổ BHXH cho người lao động"},{"writtingNumber":"1751/TB-BHXH","organPublish":"BHXH TP Hồ Chí Minh","typeDocument":"Công văn","Id":"201","sourceFile":"1751-TB-BHXH.pdf","pubDate":"04/11/2016","nameDocument":"V/v giải quyết quyền lợi cho HSSV khi KCB BHYT"},{"writtingNumber":"2387/BHXH-QLT","organPublish":"BHXH TP Hà Nội","typeDocument":"Công văn","Id":"1","sourceFile":"2387-BHXH-QLT.pdf","pubDate":"25/10/2016","nameDocument":"V/v hướng dẫn cấp thẻ BHYT năm 2017"},{"writtingNumber":"2533/BHXH-QLT","organPublish":"BHXH TP Hồ Chí Minh","typeDocument":"Công văn","Id":"2902","sourceFile":"2533-bhxh-qlt.pdf","pubDate":"18/10/2016","nameDocument":"V/v không thu hồi thẻ BHYT người lao động giảm"},{"writtingNumber":"3881/BHXH-ST","organPublish":"BHXH Việt Nam","typeDocument":"Công văn","Id":"2","sourceFile":"3881-BHXH-ST.pdf","pubDate":"07/10/2016","nameDocument":"V/v cập nhật, tra cứu thông tin thẻ bảo hiểm y tế"},{"writtingNumber":"35/2016/TT-BYT","organPublish":"Bộ Y Tế","typeDocument":"Thông tư","Id":"2805","sourceFile":"35_2016_TT-BYT_16233809.pdf","pubDate":"28/09/2016","nameDocument":"V/v ban hành danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với dịch vụ kỹ thuật y tế thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia BHYT"},{"writtingNumber":"1701/BHXH-CST","organPublish":"BHXH TP Hà Nội","typeDocument":"Công văn","Id":"601","sourceFile":"1701-BHXH-CST.pdf","pubDate":"01/08/2016","nameDocument":"V/v số lượng thẻ BHYT đăng ký KCB BĐ tại các cơ sở KCB BHYT"},{"writtingNumber":"05/2016/TT-BNV","organPublish":"Bộ Nội vụ","typeDocument":"Thông tư","Id":"3101","sourceFile":"05-BNV.signed.pdf","pubDate":"10/06/2016","nameDocument":"V/v hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, Tổ chức Chính Trị - Xã hội"},{"writtingNumber":"1231/BHXH-QLT","organPublish":"BHXH TP Hà Nội","typeDocument":"Công văn","Id":"3","sourceFile":"1231-BHXH-QLT.pdf","pubDate":"08/06/2016","nameDocument":"V/v đẩy mạnh thực hiện giao dịch hồ sơ điện tử."},{"writtingNumber":"1207/BHXH-QLT","organPublish":"BHXH TP Hà Nội","typeDocument":"Công văn","Id":"4","sourceFile":"1207-BHXH-QLT.pdf","pubDate":"06/06/2016","nameDocument":"V/v hướng dẫn bổ sung giao dịch hồ sơ điện tử"},{"writtingNumber":"464/BHXH-KHTC","organPublish":"BHXH TP Hà Nội","typeDocument":"Công văn","Id":"102","sourceFile":"464-BHXH-KHTC.pdf","pubDate":"14/03/2016","nameDocument":"V/v đẩy mạnh chuyển, phát hồ sơ giải quyết TTHC về BHXH, BHYT qua dịch vụ bưu chính và giao dịch HSDT"},{"writtingNumber":"2777/QĐ-BHXH","organPublish":"BHXH TP Hà Nội","typeDocument":"Quyết định","Id":"103","sourceFile":"2777-QĐ-BHXH.pdf","pubDate":"31/12/2015","nameDocument":"V/v thực hiện nghiệp vụ công tác BHXH, BHYT; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT"},{"writtingNumber":"1599/QĐ-BHXH","organPublish":"BHXH Việt Nam","typeDocument":"Quyết định","Id":"104","sourceFile":"1599-QĐ-BHXH.pdf","pubDate":"25/12/2015","nameDocument":"V/v sửa đổi bổ sung một số điều của quy định về giao dịch điện tử trong việc thực hiện thủ tục tham gia BHXH, BHYT, BHTN; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT ban hành kèm theo quyết định số 528/QĐ-BHXH ngày 14/4/2015 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam"},{"writtingNumber":"2136/BHXH-PT","organPublish":"BHXH TP Hà Nội","typeDocument":"Công văn","Id":"105","sourceFile":"2136-BHXH-PT.pdf","pubDate":"01/10/2015","nameDocument":"V/v hướng dẫn bổ sung giao dịch hồ sơ điện tử và thực hiện một số TTHC giữa cơ quan BHXH với các đơn vị SDLĐ (hướng dẫn đối với CQ BHXH cho quy trình có sử dụng chữ ký số)"},{"writtingNumber":"2118/BHXH-PT","organPublish":"BHXH TP Hà Nội","typeDocument":"Công văn","Id":"106","sourceFile":"2118-BHXH-PT.pdf","pubDate":"30/09/2015","nameDocument":"V/v triển khai giao dịch điện tử và thực hiện một số TTHC giữa cơ quan BHXH với các đơn vị SDLĐ (hướng dẫn đối với đơn vị SDLĐ cho quy trình áp dụng có chữ ký số)"},{"writtingNumber":"959/QĐ-BHXH","organPublish":"BHXH Việt Nam","typeDocument":"Quyết định","Id":"107","sourceFile":"959-QĐ-BHXH.pdf","pubDate":"09/09/2015","nameDocument":"V/v ban hành quy định về quản lý thu BHXH, BHYT, BHTN; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế"},{"writtingNumber":"919/QĐ-BHXH","organPublish":"BHXH Việt Nam","typeDocument":"Quyết định","Id":"2601","sourceFile":"919_QD_BHXH.pdf","pubDate":"26/08/2015","nameDocument":"V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 01/QĐ-BHXH, Quyết định số 1399/QĐ-BHXH và Quyết định số 48/QĐ-BHXH của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam"},{"writtingNumber":"3020/BHXH-PT","organPublish":"BHXH Việt Nam","typeDocument":"Công văn","Id":"108","sourceFile":"3020-BHXH-PT.pdf","pubDate":"14/08/2015","nameDocument":"V/v cung cấp dịch vụ I-VAN trong giao dịch BHXH điện tử"}]}