Mời bạn đặt mua tại đây

Cảm ơn bạn đã đăng ký sử dụng
Phần mềm nộp Thuế điện tử !
Thông tin đăng ký của bạn như sau:
Tên người liên hệ:
Địa chỉ nhận Giấy chứng nhận:
Số điện thoại:
Gói cước:
Thành tiền:
Bkav sẽ liên hệ với bạn để xác nhận thông tin và cấp tài khoản sử dụng
Phần mềm nộp Thuế điện tử
Trung tâm hỗ trợ khách hàng Bkav TVAN
Tư vấn dịch vụ: 1900 54 54 14
Hỗ trợ kỹ thuật: 1900 18 54
Fax: (024) 3782 2139
Liên hệ các vấn đề khác
Bkav Corporation
Địa chỉ: Tòa nhà Bkav, Khu đô thị Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: (024) 3763 2552
Fax: (024) 3868 4755