Triển khai gói hỗ trợ cho Doanh nghiệp mới thành lập trên địa bàn thành phố Hà Nội

Bấm vào để phóng to

Thực hiện Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐND ngày 9/12/2020 của HĐND thành phố Hà Nội về việc thông qua chủ trương ban hành Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn từ 2021 -2025 và quy định một số chính sách, nội dung, mức chi hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Năm 2021, Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội triển khai thực hiện chương trình thúc đẩy chuyển đổi số cho các doanh nghiệp thành lập mới năm 2021: Hỗ trợ kinh phí dịch vụ chứng thực (01) chữ ký số và khởi tạo, cài đặt hóa đơn điện tử kèm 500 hóa đơn điện tử cho doanh nghiệp thành lập mới năm 2021.


Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội đã thực hiện đấu thầu qua mạng và lựa chọn đơn vị thực hiện. Trong đó, Bkav là một trong 4 đơn vị trúng thầu cung cấp gói hỗ trợ này và được Trung tâm thông báo tại đây

Các doanh nghiệp mới thành lập trên địa bàn thành phố Hà Nội có thể nhận gói hỗ trợ bằng cách liên hệ với nhà cung cấp Bkav qua các kênh sau:

  • Hotline: 1900 54 54 14
  • Hoặc gửi thông tin về địa chỉ email: bkavca@bkav.com

Bkav